(+99412) 597-38-98

Əməkdaşlar

Cəfərova G. A.

   
1996-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirmişdir. Biologiya elmləri namizədidir. Dövrü mətbuatda çap olunmuş 30 elmi əsərin müəllifidir. 2011-ci ildən etibarən Onkoloji klinikanın Klinik-biokimyəvi laboratoriyasında işləyir.

 

Kərimova S. T.

   
1996-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmişdir. Biokimya kafedrasının dissertantı, dövrü mətbuatda çap olunmuş 3 tezis və 6 elmi məqalənin müəllifidir. 2008-ci ildən etibarən Onkoloji klinikanın Klinik-biokimyəvi laboratoriyasında işləyir.

 

Əliyeva T. N.

   
1998-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tibbi- biologiya fakültəsini bitirmişdir. 2008-ci ildən etibarən Onkoloji klinikanın Klinik-biokimyəvi laboratoriyasında işləyir.

 

Xəlilova V. Z.

   
2001-ci ildə ATU-nun Tibbi-profilaktika fakültəsini bitirmişdir. 2012-ci ildən isə Onkoloji klinikanın Klinik-biokimyəvi laboratoriyasında işləyir.