Tədris proqramı

STOMATOLOGİYA FAKULTƏSİNİN V KURSU ÜÇÜN ONKOLOGİYADAN TƏCRÜBİ MƏŞĞƏLƏLƏRİN MÖVZU PLANI

Mövzunun adı Tədris saatlarının sayı
1 Baş və boyun dərisinin xərçəngi 2
2 Baş və boyun dərisinin melanoması 2
3 Ağız boşluğu selikli qışasının xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
4 Ağız boşluğu selikli qışasının xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi   2
5 Alt dodaq xərçəngi 2
6 Çənə və əng sümüyünün bədxassəli şişləri 2
7 Ağız suyu vəzisinin şişləri 2
8 Qırtlaq xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
9 Qırtlaq xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
10 Qalxanabənzər vəzin xərçənginin epidemiologiyası, еtiologiyası və patogenezi, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
11 Qalxanabənzər vəzin xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
12 Boynun orqandankənar şişləri 2

Cəmi

24

 

MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏSİNİN V KURSU ÜÇÜN ONKOLOGİYADAN TƏCRÜBİ MƏŞĞƏLƏLƏRİN MÖVZU PLANI

Mövzunun adı Tədris saatlarının sayı
1 Onkoloji xidmətin təşkili. Onkoloji tibb müəssisələri. Dispanserizasiya. Klinik qruplar. Onkologiyada deontologiya 2
2 Bədxassəli şişlərin epidemiologiyası və profilaktikası 2
3 Bədxassəli şişlərin patoloji-anatomiyası, böyümə formaları. Residiv və metastazvermə 4
4 Bədxassəli şişlərin diaqnostika üsulları 4
5 Bədxassəli şişlərin müalicə üsulları 4
6 Ağız boşluğu selikli qışasının xərçəngi. Dodaqların xərçəngi 4
7 Qalxanabənzər vəzinin xərçəngi 4
8 Dəri xərçəngi 4
9 Melanoma 4
10 Ağciyər xərçəngi 4
11 Süd vəzisinin şişönü xəstəlikləri 4
12 Süd vəzisi xərçəngi 4
13 Qida borusu xərçəngi 4
14 Mədə xərçəngi 4
15 Yoğun bağırsaq xərçəngi 4
16 Qaraciyər xərçəngi 4
17 Mədəaltı vəzi xərçəngi 4
18 Böyrəklərin, sidik kisəsinin və prostat vəzisinin xərçəngi 4
19 Uşaqlıq cisminin və boynunun xərçəngi 4
20 Yumurtalıqların xərçəngi 4
21 Yumşaq toxumaların sarkomaları 4
22 Sümük şişləri 4
23 Hockin limfoması 4
24 Yekun dərs. Məşğələ dərslərinə görə biliyin qiymətləndirilməsi, balların dəqiqləşdirilməsi və hesablanması 4

Cəmi

90

 

HƏRBİ-TİBB FAKULTƏSİNİN V KURSU ÜÇÜN ONKOLOGİYADAN TƏCRÜBİ MƏŞĞƏLƏLƏRİN MÖVZU PLANI

Mövzunun adı Tədris saatlarının sayı
1 Onkoloji xidmətin təşkili. Onkoloji tibb müəssisələri. Dispanserizasiya. Klinik qruplar. Onkologiyada deontologiya 2
2 Bədxassəli şişlərin epidemiologiyası və profilaktikası 2
3 Bədxassəli şişlərin patoloji anatomiyası, böyümə formaları 2
4 Bədxassəli şişlərin residiv- və metastazverməsi 2
5 Bədxassəli şişlərin diaqnostika üsulları: anamnez, fizikal müayinə, xüsusi müayinə üsulları 2
6 Bədxassəli şişlərin diaqnostika üsulları: morfoloji və laborator müayinələr, şiş markerlərinin təyini 2
7 Bədxassəli şişlərin müalicə üsulları. Cərrahi müalicə və şüa müalicəsi 2
8 Bədxassəli şişlərin müalicə üsulları, kimyəvi terapiya, bioloji reaksiyaların modifikatorları və şişlərin digər müalicə üsulları 2
9 Ağız boşluğu selikli qışasının xərçəngi 2
10 Alt dodaq xərçəngi 2
11 Qalxanabənzər vəzinin xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası, patogenezi, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
12 Qalxanabənzər vəzinin xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
13 Dəri xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası, patogenezi, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
14 Dəri xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
15 Dəri melanomasının epidemiologiyası, etiologiyası, patogenezi, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası,  təsnifatı. Piqment nevusları 2
16 Dəri melanomasının klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
17 Ağciyər xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası, patogenezi, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
18 Ağciyər xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
19 Süd vəzisinin şişönü xəstəlikləri 2
20 Süd vəzisi xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası, patogenezi, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
21 Süd vəzisi xərçənginin klinikası, diaqnostika üsulları   2
22 Süd vəzisi xərçənginin müalicəsi 2
23 Qida borusu xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası, patogenezi, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
24 Qida borusu xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
25 Mədə xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası, patogenezi, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
26 Mədə xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
27 Yoğun bağırsaq xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası, patogenezi, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
28 Yoğun bağırsaq xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
29 Qaraciyər xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
30 Qaraciyər xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
31 Mədəaltı vəzi xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
32 Mədəaltı vəzi xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
33 Sümük şişləri. Təsnifatı. Sümük sarkomalarının epidemiologiyası, etiologiyası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu 2
34 Sümük şişlərinin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
35 Yumşaq toxumaların sarkomalarının epidemiologiyası, etiologiyası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
36 Yumşaq toxumaların sarkomalarının klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
37 Böyrəklərin, sidik kisəsi və prostat vəzisi xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası, patoloji-anatomik xarakteristikası, təsnifatı 2
38 Böyrəklərin, sidik kisəsi və prostat vəzisi xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
39 Uşaqlıq cisminin xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası və patogenezi, profilaktikası, patoloji anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifaı, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
40 Yumurtalıqların xərçənginin Beynəlxalq histoloji təsnifatı, epidemiologiyası, etiologiyası və patogenezi, profilaktikası, patoloji anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı 2
41 Yumurtalıqların xərçənginin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
42 Uşaqlıq boynunun xərçənginin epidemiologiyası, etiologiyası və patogenezi, profilaktikası, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, təsnifatı, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi    2
43 Hockin limfomasının epidemiologiyası, etiologiyası və patogenezi, patoloji-anatomik xarakteristikası, histoloji quruluşu, klinik və mərhələlər üzrə təsnifatı 2
44 Hockin limfomasının klinikası, diaqnostikası və müalicəsi 2
45 Yekun dərs. Məşğələ dərslərinə görə biliyin qiymətləndirilməsi, balların dəqiqləşdirilməsi və hesablanması 2

Cəmi

90

 

MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏSİNİN VI KURSU ÜÇÜN ONKOLOGİYADAN TƏCRÜBİ MƏŞĞƏLƏLƏRİN MÖVZU PLANI

(KİMYƏVİ TERAPİYA BÖLMƏSİ)

Mövzunun adı Tədris saatlarının sayı
1

Kimyəvi dərman müalicəsinin fəsadları və onların aradan qaldırılması

Süd vəzisi xərçənginin neoadyuvant və adyuvant dərman terapiyası

6

2

2

Süd vəzisi xərçənginin hormоnal, antihormonal və target terapiyası

Mədə xərçənginin kimyəvi dərman terapiyası

4

4

3

Kolorektal xərçəngin kimyəvi dərman terapiyası

Uşaqlığın və yumurtalıqların xərçənginin kimyəvi dərman terapiyası

2

6

4

Ağciyər xərçənginin kimyəvi dərman müalicəsi

Onkoloji xəstələrə palliativ yardım haqqında məlumat

4

2

Cəmi

30