Dosent Zabit Məmmədov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Zabit Məmmədov Məmməd oğlu

2

İxtisas

Məhkəmə tibb eksperti

3

Vəzifə

Tədris hissə müdiri, dosent, tibb üzrə fəlsəfə doktoru

4

Şöbə

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

          

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1970-1976

Məhkəmə tibb eksperti

Azərbaycan Tibb İnstitutunu

Bakı şəhəri

 

1989-cu ildən tibb elmləri namizədi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1980-1990

assistent

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

2

1990-cı ildən

dosent

Səhiyyə Nazirliyinin «MTE və PA» Birliyi

Bakı şəhəri

3

1998-ci ildən hal hazıra kimi

Tədris hissə müdiri

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

4

2007-ci ildən hal hazıra kimi

II Müalicə profilaktika fakültəsinin dekan müavini

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Uşaqlarda termiki zədələnmələr zamanı müalicədən sonra əmələ gələn çapıqların sağlamlığa zərər vurmanın təyinində nəzərə alın-ması

Sağlamlıq №1. Bakı-2016

M.O.Bunyatov

E.İ.Ələkbərov,

S.Q.Dadaşov

2

Hündürlükdən yıxılma hallarında məhkəmə-tibbi ekspertizanın im-kanları

I Beynəlxalq TURAZ (Türkiyə-Azərbaycan) Məhkəmə tibbi ekspertiza və Patologiya Konqresi-nin materialları. 2016

M.O.Bunyatov

A.A.Xanməmmədova

3

Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı ölümlə nəticələnən kəllə-beyin travmalarının məhkəmə-tibbi xü-susiyyətləri

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı, №2, 2016

M.O.Bunyatov

E.İ. Ələkbərov,

S.Ç.Cəfərov

4

Məhkəmə-tibb təcrübəsində kəllə-beyin travmaları

ATU əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunla-rına həsr edilmiş “Təbabə-tin aktual problemləri” mövzusunda elmi kon-fransın materialları. Bakı- 2017

M.O.Bunyatov

 

5

Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmə-lərin gedişatına alkoqol intoksi-kasiyasının təsiri

Sağlamlıq№1, Bakı-2017

M.O.Bunyatov

Mikayılov Ü.S.,

 

CƏMİ: 39 elmi işin müəllifidir.

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

Azərbaycan məhkəmə-tibb ekspertləri və patanatomların Elmi cəmiyyətinin sədr müavini, Respublika Səhiyyə Nazirliyi məhkəmə-tibb ekspertləri və patanatomların attestasiya komissiyasının üzvü, kafedranın tədris hissə müdiri və Universitetin II müalicə-profilaktika fakultəsinin dekan müavinidir.