Professor Vüqar Məmmədov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vüqar Qurban oğlu Məmmədov

2

İxtisas

Məhkəmə tibb eksperti, hüquqşünas

3

Vəzifə

ATU-nun məhkəmə təbabəti kafedrasının professoru, tibb elmləri doktoru

4

Şöbə

ATU-nun məhkəmə təbabəti kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999-2004

Hüquq fakültəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

2

1997-2000

Dövlət və bə-lədiyyə idarə etməsi

RF-nın Dağıstan Dövlət Universiteti

Maxaçkala şəh., Rusiya

3

1994-1997

Məhkəmə təba-bəti və hüqu-qun əsasları kafedrasında aspirantura

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

4

1992-1994

Məhkəmə təba-bəti və hüqu-qun əsasları ka-fedrasında kli-niki ordinatura

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

5

1986-1992

ATU-nin müalicə-profilaktika fakültəsi- Adlı təqüd, Fərqlənmə

6

1976-1986

Bakı şəhəri 42 saylı məktəb- Qızıl medal

 

1997-ci ildən tibb elmləri namizədi

2004-cü ildən tibb elmləri doktoru

2006-cı ildən Məhkəmə təbabəti kafedrası üzrə dosent elmi adı

2010-cu ildən Məhkəmə təbabəti kafedrası üzrə professor elmi adı

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2017 – h/h

Professor, tibb elm-ləri doktoru

ATU Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

2

2014- 2017

Təşkilat komitəsi və elmi proqram rəh-bəri

23-cü Dünya Tibbi Hüquq Konqresi

Bakı şəhəri

3

2013-2016

direktor

Heydər Əliyev Mərkəzinin Humanitar və sosial layi-hələr departamentinin

Bakı şəhəri

4

2013-2015

Azərbaycan Pavilyo-nunun Baş Milli Ko-missarının müavini və işçi qrupun rəh-bəri

«Milan Ekspo 2015» Dünya Sərgisi

 

5

2010-2014

Elmi işlər üzrə di-rektor müavini, Bioe-tika və Tibbi Hüquq şöbəsinin rəhbəri

AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutu

Bakı şəhəri

6

2008-2014

məhkəmə-tibbi eksperti

SN-nin MTE və PA Birliyi

 

7

2010-2013

professor, tibb elm-ləri doktoru

ATU-nun məhkəmə təba-bəti kafedrası

Bakı şəhəri

8

2010-2010

Proqramını rəhbəri

YUNISEF-in Bakı Nüma-yəndəliyinin Xüsusi Qay-ğıya Ehtiyacı olan Uşaq-ların Müdafiəsi Proqramı

 

9

2006-2010

dosenti, tibb elmləri doktoru

ATU-nun məhkəmə təba-bəti kafedrası

Bakı şəhəri

10

2005-2011

müəllifi və aparıcı

AzTV və İTV-nin sağlamlıq və bioetika verilişləri

Bakı şəhəri

11

1997-2009

“Procter&Gamble” (ABŞ), “Servye” (Fransa), offmann La Roche” (İsveçrə), “Ferring” (İsveçrə)

şirkətləri

Azərbaycan nümayəndə-liklərinin rəhbəri, “Asfar-ma” (Türkiyə) şirkətinin Prezidentinin baş müşaviri

 

 

12

1997-2006

assistent, tibb elm-ləri namizədi

ATU-nun məhkəmə təba-bəti kafedrası

Bakı şəhəri

13

1997-1998

narkotiklər üzrə tibb eksperti

“Azərbaycan Respublika-sında narkotiklərə nəzarət üzrə institusional quruluş və çoxsek-torlu yardım” AZE/97/C55(005) saylı BMT-nin İnkişaf (UNDP), Narkotiklərə Nəzarət (UNDCP) Proqramları və Azərbaican Hökümətinin Birgə Lahiyəsində AR Nazirlər Kabinetində

 

14

1992-1997

məhkəmə-tibbi eksperti

SN-nin MTE və PA Birliyi

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1989 – 2018

Dünyanın 46 ölkəsində təlim və kurslar, elmi tədbirlər (Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna, Belorus, Qazaxstan, Gürcüstan, Moldaviya, Estoniya, Latviya, Litva, Türkiyə, İzrael, ABŞ, Braziliya, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Danimarka, Belçika, İspaniya, Portuqaliya, İtaliya, Malta, Finlyandiya, İsveç, Norveç, Macarıstanda, Avstriyada, Hollandiya, Polşa, İsveçrə, Xorvatiya, Sloveniya, Çexiya, Bolqariya, Yunanıstan, Ruminiya, Yaponiya, Çin, Makao, BƏƏ, Səüdi Ərəbistan, Baxreyn, İndoneziya, Hindistan, Pakistan, Marakeş)

2

2000-2004

RF SN-nin Ümumrusiya Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza Mərkəzinin bazasında

İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin məhkəmə təbabəti kafedrasında doktorantura 

3

2001

ABŞ, “American University, Washington, DC” Universitetinin Transmilli Cinayətkarlıq və Korrupsiya ilə Mübarizə Mərkəzində kriminal ədliyyə üzrə ixtisasartırma – ABŞ Dövlət Departamentinin dəstəyi ilə

4

1998

Böyük Britaniyanın Qlazqo Universitetinin məhkəmə təbabəti və toksikologiyası kafedrasında narkotiklərin analizi üzrə BMT-nin Narkotiklərə Nəzarət Proqramının ixtisasartırma

5

1995

Böyük Britaniyanın Dandi Universitetinin məhkəmə təbabəti kafedrasında ixtisasartırma

6

1993

RF-nın Sankt Peterburq şəhərində S.M.Kirov adına Hərbi Tibbi Akademiyasının məhkəmə təbabəti kafedrasında, Baltik Məhkəmə Təbabəti Assosiasiyanda “Odlu silah xəsarətləri” üzrə ixtisasartırma

 

Elmi iş və məqalənin adı

 

DOI

       
       
       
       
       
       

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Forensic Medicine (ingilis dilində) (“Məhkəmə təbabəti”) Dərsliyi - Bakı, Elm və Təhsil nəşriyyatı, 2012 – 536 s.

2

Məhkəmə təbabəti» Dərsliyi - Bakı, Elm və Təhsil nəşriyyatı, 2012 – 521 s.

3

YUNESKO-nun Bioetika Baza Tədris Proqramı Azərbaycan dilində - Bakı, AMEA Insan Hüquqları Institutu. 2011. - 68 s.

4

Судебно-медицинская диагностика отравлений этанолом и его суррогатами по морфологическим данным. Монография. Руководство для врачей. - Медицинское Информационное Агентство, Москва – 2004. 438 s. – Həmmüəlliflər  Y.İ.Piqolkin, Y.Y.Morozov

    5

Острая и хроническая алкогольная интоксикация. Монография. Руководство для врачей. - Медицинское Информационное Агентство, Москва – 2003. 279 s. – Həmmüəlliflər  Y.İ.Piqolkin, Y.Y.Morozov

CƏMİ: 284 elmi iş (140 xaricdə) və 324 televiziya verilişinin müəllifi, aparıcısı, ekspert qonağı

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

 

2017- h/h  Avropa Səhiyyə Hüququ Assosiasiyanın (EAHL) Vitse-prezidenti, İdarə Heyətinin üzvü

2017- h/h  İpək Yolu Ölkələrinin Məhkəmə Ekspertizaları Konsortsiumunun (SRFC) Vitse-prezidenti

2016- h/h  Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyanın (WAML) Vitse-prezidenti, İdarə Heyətinin üzvü, Xəzinədarı, İcra Komitəsinin üzvü

2017- h/h  İpək Yolu Ölkələrinin Məhkəmə Ekspertizaları Konsortsiumunun (SRFC) Təsisçi üzvü

2016- h/h  AMEA Rəyasət Heyətinin və YUNESKO-nun Bioetika, Elm və Texnologiyaların Etikası Milli Komitəsinin sədr müavini

2014-h/h  Dünya Müəllimlər Forumunun (WTF) İdarə Heyətinin üzvü

2011-  h/h  AR “Tibbi Hüquq və Bioetika” Ictimai Birliyinin sədri

2011- h/h  AR Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Hüquq elmləri üzrə  Ekspert Şürasının üzvü

2010- h/h  YUNESKO-nun eksperti, YUNESKO-nun Bioetika Kafedraları Beynəlxalq Şəbəkəsinin

Azərbaycan bürosunun rəhbəri, AMEA Rəyasət Heyətinin və YUNESKO-nun Bioetika, Elm və Texnologiyaların Etikası Milli Komitəsinin üzvü

2010-2017  Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyanın (WAML) İdarə Heyətinin üzvü

2011-2017  Avropa Səhiyyə Hüququ Assosiasiyanın (EAHL) İdarə Heyətinin üzvü

2011-2017  Amerika Məhkəmə Təbabəti Assosiasiyasının (ACLM) Fəxri üzvü

2009-2011  AR SN-nin Xəstəxana ölümü analizi üzrə Ekspert komissiyasının üzvü

1999-2017  Asılıqlarla Mübarizə üzrə Amerika Cəmiyyətinin (ASAM) üzvü

1999-2017  Səhiyyə və Təhsil Beynəlxalq Birliyin (IUHPE) üzvü

1999-2017  Asılıqlarla Mübarizə üzrə Beynəlxalq Şuranın (ICAA) üzvü

1998-2017  BMT-nin Narkotiklərə Nəzarət Proqramının (UNDCP) üzvü

1994-1997  Azərbaycanın məhkəmə-tibbi ekspertlər və patoloqoanatomların elmi cəmiyyətinin elmi katibi

2017 - h/h  ÇXR-nın Şanxay Hüquq və Siyasi Elmlər Şərq Çin Universitetinin Bioetika və Tibbi Hüquq üzrə dəvətli professoru, Şanxay, Çin

2017 - h/h RF-nın İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bioetika və Tibbi Hüquq

üzrə dəvətli professoru, Moskva, Rusiya Federasiyası

2017 – h/h  “KazGİU”Qazaxstan Dövlət Hüquq və Humanitar Elmlər Universitetinin Bioetika və Tibbi Hüquq üzrə dəvətli professoru, Astana, Qazaxstan

2016 - h/h  Türkiyənin Koç Universitetinin Bioetika və Tibbi Hüquq üzrə dəvətli professoru, İstanbul, Türkiyə

2016- - h/h  ÇXR-nın Sian Jiaotong Universitetinin Məhkəmə Təbabəti Fakültəsinin Məhkəmə Təbabəti üzrə dəvətli professoru, Sian, Çin

2014- h/h  Harvard Universitetinin Tibb fakültəsinin Bioetika üzrə dəvətli professoru, Boston, ABŞ

2013- h/h  Baltik Federal Universitetinin Məhkəmə Təbabəti üzrə dəvətli professoru, Kalininqrad, Rusiya Federasiyası

2011 – h/h  Danilo Halytsky Lvov Milli Tibb Universitetinin Bioetika və Tibbi Hüquq üzrə dəvətli professoru, Lvov, Ukrayna

2016 - h/h  Ukraynanın “Медичне Право” (“Tibbi Hüquq”) Elmi Jurnalının Redaksiya Heyətinin üzvü

 

1 doktorluq və 12 namizədlik dissertasiya işinə elmi rəhbərlik (4-ü müdafiə olunub, 3-ü hüquq üzrə)

Rus, İngilis, Türk – sərbəst. Fransız dili lüğətlə