Dosent Aidə Xanməmmədova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aidə Xanməmmədova Atlıxan qızı

2

İxtisas

Məhkəmə tibb eksperti

3

Vəzifə

dosent, tibb üzrə fəlsəfə doktoru

4

Şöbə

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1965-1971

Məhkəmə tibb eksperti

Azərbaycan Tibb İnstitutunu

Bakı şəhəri

 

1988-ci ildən tibb elmləri namizədi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1971-2004

assistent

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

2

1989-cu ildən

dosent

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Функциональная морфология корне-вой части волос и перспективы при-менения ее морфологических пара-метров в судебно-медицинской практике

Журнал Биомедицина, 2010, №3, г.Баку. стр 32-33

Н.С.Коркмазова

 

2

О степени влияния алкого-лемии на микроскопическую картину внутрен-них органов при некоторых видах механической асфиксии

Sağlamlıq, Bakı №2, 2015

 

Bunyatov M.O.,

Микаилов  У.С.,

Мамедов.З.М.

3

Судебно-медицинская оценка мор-фологических изменений миокарда при смерти в ранние сроки синдрома длительного раздавливания

Биомедицина №4. Баку- 2015                       

Bunyatov M.O.,

О.А.Мирзоев

4

Hündürlükdən yıxılma hallarında məhkəmə-tibbi ekspertizanın imkanları

I Beynəlxalq TURAZ (Türkiyə-Azərbaycan) Məhkəmə tibbi eksperti-za və Patologiya Konq-resinin materialları.2016

M.O,Bunyatov

Z.M.Məmmədov

 

CƏMİ: 29 elmi işin müəllifidir.

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

Respublika “Qadın və inkşaf” cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin doğuşa yardım komissiyasının,Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi rayon şöbəsi qadınlar şurası Rəyasət Heyətinin üzvüdür