Dosent Ülfət Mikayılov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Ülfət Mikayılov Salman oğlu

2

İxtisas

Məhkəmə tibb eksperti

3

Vəzifə

Dosent, tibb üzrə fəlsəfə doktoru

4

Şöbə

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1974-1980

Məhkəmə tibb eksperti

Azərbaycan Tibb İnstitutunu

Bakı şəhəri

 

2002-ci ildən tibb elmləri namizədi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1988-1990

Baş laborant

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

2

1990-2011

assistent

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

3

2011-ci ildən hal hazıra kimi

dosent

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

О степени влияния алкоголемии на микроскопическую картину внутрен-них органов при некоторых видах ме-ханической асфиксии

Sağlamlıq,Bakı №2, 2015

 

Bunyatov M.O.,

Ханмамедова.А.А

Мамедов.З.М.

2

Meyit müayinəsinin məhkəmə-tibbi as-pektləri

Dərs vəsaiti, Bakı- 2015. 

 

Bunyatov M.O.,

Ü.S.Mikayılov

3

Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmələrin ge-dişatına alkoqol intoksikasiyasının təsiri

Sağlamlıq №1, Bakı- 2017

Bunyatov M.O.,

Mikayılov Ü.S.,

Z.M.Məmmədov

 

CƏMİ: 26 elmi işin müəllifidir.

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü