Dosent Eldar Ələkbərov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Eldar Ələkbərov İsgəndər oğlu

2

İxtisas

Məhkəmə tibb eksperti

3

Vəzifə

Dosent, tibb üzrə fəlsəfə doktoru

4

Şöbə

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1968-1974

Məhkəmə tibb eksperti

Azərbaycan Tibb İnstitutunu

Bakı şəhəri

 

2007-ci ildən tibb elmləri namizədi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1980-2004

assistent

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

2

2016-cı ildən

dosent

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Avtoqəza nəticəsində minik avtomo-billərinin salonunda sürücü və qabaq oturacaqdakı sərnişinin almış olduğu xəsarətlərin müəyyən edilməsinin müasir məhkəmə-tibbi asperktləri

Azərbaycan təbabətinin müasir nəaliyyətləri jurnalı. 2016.

M.O.Bunyatov

Ş.M.Əhmədov

2

Ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadi-sələri zamanı sürücülərin, piyadaların qanında etil spirtinin təyini və hadisələrin baş verməsinə alkoqolun təsiri

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da ke-çirilən elmi-praktik kon-fransın materialları, gör-kəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr. Bakı-2017

M.O.Bunyatov

S.Ç.Cəfərov

3

Yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı ölümlə nəticələnmiş xəsarətlərin əmələ gəl-məsinə təsir edən amillər və həmin şəxslərin yaş qrupları və cinsə görə təhlili

Sağlamlıq №3, Bakı-2017

M.O.Bunyatov

Ə.B. Mevliyev,

Ş.M.Əhmədov

4

Müxtəlif  şəraitlərdə baş verən və ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadi-sələri zamanı kəllə-beyin travmalarının nahiyələr üzrə rast gəlmə tezliyinin təyini

 

M.O.Bunyatov

Ə.B. Mevliyev,

5

Müxtəlif  şəraitlərdə baş verən və ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadi-sələri zamanı kəllə-beyin travmalarının nahiyələr üzrə təyini

Sağlamlıq №6

M.O.Bunyatov

Ə.B. Mevliyev,

 

CƏMİ: 27 elmi məqalənin və “Məhkəmə-tibbi terminlərin tədris-məlumat lüğəti” dərs vəsaitinin müəllifidir.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası