Assistent Oleq Mirzəyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Oleq Mirzəyev Allahverdi oğlu

2

İxtisas

Məhkəmə tibb eksperti

3

Vəzifə

assistent

4

Şöbə

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1964-1970

Məhkəmə tibb eksperti

Azərbaycan Tibb İnstitutunu

Bakı şəhəri

 

1997-ci ildən kafedranın baş müəllimi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1970-ci ildən

assistent

ATU, Məhkəmə təbabəti kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

96%-li spirtin çəki və həcm vahidi ilə 40%-li arağın həcm vahidi arasında qarşılıqlı nis-bətin dəqiqləşdirilməsi

Məmmədov V.Q.,

Mirzəyev O.A.,

Bünyatov M.O.

Məmmədov Z.M

«Sağlamlıq» jurnalı, № 5, 2004, Bakı

 

2

Нарушение микроциркуляции миокарда в ранние сроки синдрома длительного раз-давливания

Мирзоев О.А

 

Журнал Биомеди-цина, 2011, №1,

г.Баку.

3

Küt əşyaların təsiri nəticəsində alt çənə sınıqlarının kliniki ekspert qiymətləndirilməsi

Seyidbəyov O.S.,

Həsənova G.F.,

Mirzoyev O.A.,

Mikayılov Ü.S.

Sağlamlıq, Bakı №5, 2012.

 

4

Судебно-медицинская оценка морфологических изменений миокарда при смерти в ранние сроки синдрома длительного раздавливания

О.А.Мирзоев, А.А.Ханмамедова

Биомедицина №4. Баку-2015.                                     

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası