tədris hissə müdiri, t.e.n. dos. Məmmədov C. C.

Elmi iş və məqalənin adı

DOI