Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı

Hesabat dövrü ərzində kafedrada bu mövzu ilə əlaqədər kursun işçiləri tərəfindən  1 namizədlik dissertasiyası hazırlanır.

“Hipofizin adenomasının müasir minimal invaziv cərrahiyyəsi (neyroendokrin və neyrooftalmoloji klinik aspektlər, endoskopik transsfenoidal yanaşmanın anatomik xüsusiyyətləri və texnikası)”.

İddiaçı: N.P. Əhmədov

Elmi rəhbər: t.e.d, prof. S.A. Etibarlı.

Əlavə olaraq 1 namizədlik dissertasiyası tamamlanma mərhələsindədir.

“Onurğanın boyun nahiyyəsi sinir elementlərinin diskogen kompressiyası zamanı klinika, diaqnostika və müalicə üsulları”.

 İş kiliniki materialların yoxlanmasına hazırlanır.

Iddiaçı: İ.C. Qarayev

Elmi rəhbər: prof., t.e.d. S.A. Etibarlı