Professor Çingiz Quliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Çingiz Quliyev Bayram oğlu

2

İxtisas

Uşaq cərrahı

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

ATU TCK Uşaq cərrahiyyəsi şöbəsi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1962-1968

Müalicə həkimi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1968-1970

Klinik ordinator

A.L.Polenov adına Leninqrad Neyrocərrahiyyə İnstitutu

Leninqrad. Mayakovskaya 2

2

1970-1973

Aspirant

A.L. Polenov adına Leninqrad Neyrocərrahiyyə İnstitutu

Leninqrad. Mayakovskaya 2

3

1974-1975

Assistent

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası

akad.M.Mirqasımov küç.1

4

1976-1981

Dosent

 

akad.M.Mirqasımov küç.1

5

1982-1984

Doktorant

Leninqrad Pediatriya İnstitutu

Leninqrad. Mayakovskaya 2

6

1985-1995

Professor

ATU

Bakıxanov 23

7

1995-2017 

Kafedra müdiri

ATU TCK

akad.M.Mirqasımov küç.2

8

2017-ci ildən indiyə kimi

Uşaq cərrahlığı kafedrasının konsultantı

ATU TCK

akad.M.Mirqasımov küç.2

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

06-08.10.2006

VI Türk Dünyası Pediatrik konqresi

Bakı ş. Azərbaycan.

2

18-20.04.2007

Workshop on ECTS and Allocation of ECTS Credits

Baku, Azerbaijan.

3

Moskvada, Türkiyə, kecirilən Beynəlxalq

İranda, Azərbaycanda ”Uşaq cər-rahlığı qurultaylarda, konqreslərdə ”Uşaq cərrah”

Cərrahiyyə”üzrə Bölümünün həmsədri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Uşaq Cərrahlığı dərsliyi

Prof. Quliyev Ç.B

2008

2

Uşaq Cərrahi Patalogiyaların Atlası

Prof. Quliyev Ç.B

2008

3

Azərbaycanda Uşaq Cərrahlığının inkişaf tarixi

Prof. Quliyev Ç.B

2010

4

Uşaqlarda hemotogen osteomielitin diaqnostika və müalicəsi

Prof. Quliyev Ç.B

2014 Dərs vəsaiti

5

Uşaqlarda bazu sümüyünün distal hissəsinin diaq-nostika və müalicəsi(metodik vəsait)

Prof. Quliyev Ç.B

Əliyev.Q

2015

 

350-dən artıq elmi məqalə,

17 metodik, 7 səmərəli

təklif, 1 ixtira müəllifi

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumunadı

1

Azərbaycan Uşaq Cərrahlar Assosiasiyasının sədri

2

Cərrahiyyə jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü

3

Travmatologiya və Ortopediya  jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü

4

Ukrayna “neonataloji cərrahiyyə” jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü

5

Moskva “Cərrahiyyə” jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü

6

“Хирургия восточная Европа” jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü

7

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Şurasının doktorluq və namizədlik dissertasiyalarının müdafiə şurasının üzvü

8

ATU fakultə və Böyük Elmi Şurasının üzvü

9

 Cərrahiyyə üzrə Problem Komisiyyasının üzvü

10

Tibbi-Məhkəmə Ekspertizasının üzvü