Dosent Esmira Nəsibova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Esmira Nəsibova Mirzə qızı

2

İxtisas

Anesteziologiya-reanimatologiya

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

Uşaq cərrahlığı

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1985-1991

Pediatr Anestezioloq-reanimatoloq

Leninqrad Pediatriya Tibb İnstitutu

Sankt-Peterburq

 

 İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1991-2011

Anestezioloq-reanimatoloq

Kliiki Tibbi Mərkəz

Bakı ş. Mir Qasimov küç 1

2

2011-2015

assistent

ATU - nun Uşaq Cərrahlığı kafedrası

Bakı, akad. M. Mirqasımov küç 2.

3

2015-ci ilden

dossent

ATU - nun Uşaq Cərrahlığı kafedrası

Bakı, akad. M. Mirqasımov küç 2.

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

«Современные аспекты ингаля-ционной анестезии в педиатрии».

Э.М.Насибова.

Sağlamliq jurnalı № 4, 2012.-с.13-22.

2

Особенности анестезии в педиат-рической практике.

 

Э.М.Насибова.

Cərrahiyyə jurnalı № 3. Bakı 2012, с.78-89.

3

Внутривенный медицинский аудит на основе регистрации критических инцидентов во время aнестезиологических пособий при «малых» оперативных вмеша-тельствах у детей.

Э.М.Насибова.

 

Харк.хир.школа № 6, 2013, стр.66-70.

4

Применение внутривенной то-тальной анестезии при «малых» хирургических вмешательствах у детей.

Э.М.Насибова.

Клин.хирургия. 2014, № 2, стр.58-60.

5

Uşaqlarda bağırsağın ileosekal na-hiyəsinin rezeksiyasında cərrahi taktikanın müqayisəli qiymətlən-dirilməsi.

R.Ş.Poluxov, V.Ə.Məhəmmədov, E.M.Nəsibova, S.S.Nəsirova

Cərrahiyyə jurnalı. № 2 (42)    2015.s.10-14.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI