dosent Samir Axundov

1

Ad, soyad, ata adı

Samir Axundov Fuad oğlu

2

İxtisas

Uşaq cərrahiyyəsi

3

Vəzifə

 dosent

4

Şöbə

Uşaq cərrahiyyəsi

 

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1981-1987

Pediatriya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1990-1993

Hərim, uşaq cərrahı

Sumqait şəh. Birləşmiş uşaq həstəxanası.

Sumqayıt şəh. 10 mkr.

2

1993-1995

Aspirant

ATU-nun Uşaq cərrahiyyəsi kafedrası

Bakı, Mir-Qasımov küç.1

3

2001-2016

Assistent

ATU-nun Uşaq cərrahiyyəsi kafedrası

Bakı ş., S.Vurgun küç., məhəllə 175

4 2023 dosent ATU-nun Uşaq cərrahiyyəsi kafedrası

Ənvər Qasımzadə 14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

01.90-03.90

Uşaq urologiyası

Respublika urolojı xəstəxanası

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Uşaglarda bazu sümüyün distal hissəsinin sınıqlarında müalicə taktikası.

Ç. B. Quliev,

G.A. Əliyev,

S.F. Axundov,

İ.N. Haqverdiyev

Prof. T.Ə. Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın ma-terialları. Bakı-2011

2

Uşaqlarda mədə-bağırsaq traktın-dan inkişaf edən damar törəmələrin fəsadlaşmalarının diaqnostikası və müalicəsi.

Ç. B. Quliyev,

Q.A. Əliyev,

S.F. Axundov,

 İ.N. Haqverdiyev

Cərrahiyyə jurnalı, Bakı 2013, №1(33)

3

Применение охлажденного спир-та при лечении кавернозных ге-мангиом.

Ç. B. Quliyev

S.F. Axundov

Достижения и перспективы развития детской хирургии. Материалы научно-практ. конф., посвященной 85-летию чл. кор. АН РТ, проф А.Т. Пулатова 2013г. Душанбе.

4

İnsulindən asılı şəkərli diabeti olan uşaqlarda osteopatiya fonunda si-tokin statusunun öyrənilməsi.

Səlimxanova Z.Q.,

Əliyev Q.A.,

Həbibli R.T.,

Axundov S.F.

Ə.M. Əlizadənin anadan olmasının 100-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik kon-fransın materialları. Bakı – 2015.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Uşaq cərrahlarının Assosiasiyası