DOSENT Vüqar Məhəmmədov

Qısa  məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vüqar Məhəmmədov Əlinağı oğlu

2

İxtisas

Uşaq cərrahı

3

Vəzifə

Tədris hissə müdiri, t.ü.f.d.Assistent

4

Şöbə

Uşaq cərrahiyyəsi

 

hsili

Təhsilmüddəti

İxtisası

Təhsilmüəssisəsininadı

Təhsilmüəssisəsinin ünvanı

1

1996-2002

Pediatriya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləməmüddəti

Vəzifəsi

Müəssisəninadı

Müəssisəninünvanı

1

2002-2003

İnternatura

M.Nağıyev TTYX

Bakı, Mir-Qasımov küç.1

2

2004-2006

Kliniki-ordinatr

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası

Bakı ş., Mir-Qasımov küç.1

3

2006-2009

Aspirant

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası

Bakı ş., Mir-Qasımov küç.1

4

2009-cü ildən

Assistent

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası

Bakı ş., Mir-Qasımov küç.1

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təliminmüddəti

Təliminadı

Təliminkeçirildiyiünvan

1

22.09.2012-22.03.2013

Uşaq cərrahiyyəsi və Uşaq urologiyası üzrə kurs

Türkiyə Cümhuriyyəti, Ankara şəhəri, Qazi Universiteti

2

12.12.2016-

12.01.2017

Uşaq cərrahiyyəsi və Uşaq urologiyası üzrə kurs

İran İslam Respublikası Təbriz Universiteti

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Uşaqlarda kriptorxizm müalicə-sində Printuss üsulunun tətbiqi

Məhəmmədov V.Ə.

Bağırov M.Q.,

Əlibəyov M.A.,

Bağırlı M.R.

Ə.M. Əlizadənin 100 illik yu-bileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın material-ları. 2015., səh 86

2

Uşaqlarda hipospadiya xəstəliyinin müalicəsində müxtəlif cərrahi üsul-ların müqayisəli qiymətləndirilməsi

Məhəmmədov V.Ə.,

Musayeva K.B.,

Müzəffərov M.M.,

Əliyeva H.M.

Ə.M. Əlizadənin 100 illik yu-bileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın material-ları. 2015., səh 84

3

6 yaşlı uşaqda Furnye qanqre-nasının təsadüfü

Ç.B. Quliyev,

R.Ş. Poluxov,

M.Q. Bağırov,

V.Ə. Məhəmmədov

Sağlamlıq jurnalı 2015, Səh 198-201

4

Результаты трансскротальной орхиопекции у детей

Алибеков М.А.

Кулиев Ч.Б.

Полухов Р.Ш.

Магомедов В.А.

Российский Вестник Дет-ской хирургии Анестезио-логии и Реаниматологии 2017, с 200

5

Xayanın embriologiyası və xaya-nın enməsinə təsir edən faktorlara müqayisəli baxış

Ç.B. Quliyev,

R.Ş. Poluxov,

V.Ə. Məhəmmədov

M.A. Əlibəyov

Cərrahiyyə jurnalı 2017 №3, s 71-75