Dosent Vüqar Məhəmmədov

Qısa  məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vüqar Məhəmmədov Əlinağı oğlu

2

İxtisas

Uşaq cərrahı

3

Vəzifə

Tədris hissə müdiri, t.ü.f.d.dosent

4

Şöbə

Uşaq cərrahiyyəsi

 

hsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1996-2002

Pediatriya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləməmüddəti

Vəzifəsi

Müəssisəninadı

Müəssisəninünvanı

1

2002-2003

İnternatura

M.Nağıyev TTYX

Bakı, Mir-Qasımov küç.1

2

2004-2006

Kliniki-ordinatr

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası

Bakı ş., Mir-Qasımov küç.1

3

2006-2009

Aspirant

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası

Bakı ş., Mir-Qasımov küç.1

4

2009-cü ildən

Assistent

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası

Bakı ş., Mir-Qasımov küç.1

5. 2022-ci il  Dosent ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası Bakı,Ənvər Qasımzadə 14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təliminmüddəti

Təliminadı

Təliminkeçirildiyiünvan

1

22.09.2012-22.03.2013

Uşaq cərrahiyyəsi və Uşaq urologiyası üzrə kurs

Türkiyə Cümhuriyyəti, Ankara şəhəri, Qazi Universiteti

2

12.12.2016-

12.01.2017

Uşaq cərrahiyyəsi və Uşaq urologiyası üzrə kurs

İran İslam Respublikası Təbriz Universiteti

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Uşaqlarda kriptorxizm müalicə-sində Printuss üsulunun tətbiqi

Məhəmmədov V.Ə.

Bağırov M.Q.,

Əlibəyov M.A.,

Bağırlı M.R.

Ə.M. Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın material-ları. 2015., səh 86

2

Uşaqlarda hipospadiya xəstəliyinin müalicəsində müxtəlif cərrahi üsul-ların müqayisəli qiymətləndirilməsi

Məhəmmədov V.Ə.,

Musayeva K.B.,

Müzəffərov M.M.,

Əliyeva H.M.

Ə.M. Əlizadənin 100 illik yu-bileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın material-ları. 2015., səh 84

3

6 yaşlı uşaqda Furnye qanqre-nasının təsadüfü

Ç.B. Quliyev,

R.Ş. Poluxov,

M.Q. Bağırov,

V.Ə. Məhəmmədov

Sağlamlıq jurnalı 2015, Səh 198-201

4

Результаты трансскротальной орхиопекции у детей

Алибеков М.А.

Кулиев Ч.Б.

Полухов Р.Ш.

Магомедов В.А.

Российский Вестник Дет-ской хирургии Анестезио-логии и Реаниматологии 2017, с 200

5

Xayanın embriologiyası və xaya-nın enməsinə təsir edən faktorlara müqayisəli baxış

Ç.B. Quliyev,

R.Ş. Poluxov,

V.Ə. Məhəmmədov

M.A. Əlibəyov

Cərrahiyyə jurnalı 2017 №3, s 71-75