Assistent Fazil Həsənov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Fazil Həsənov Vəli oğlu

2

İxtisas

Uşaq cərrahı

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Uşaq Cərrahiyyəsi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1968-1974

Həkim Pediatr

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Unstituna

Bakı ş, Bakıxanov 23

2

1976-1978

Uşaq cərrahı

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Unstituna

Bakı ş, Bakıxanov 23

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1995-1996

İnterna

Kliniki Tibbi Mərkəz

Bakı ş, M.Qasımov 1

3

2014-ci ildən

Assistent

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası

Bakı ş, S.Vurğun 155

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

01.09.1983-09.10.1983

Tibb İnstitunda İxtisas Təkminləşdirmə kursu

Moskva, N.İ.Piraqov adına Tibb İnstitutu

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Uşaqlarda travmatik diafraqma dəbəliklərinin diaqnostika və cərrahi müalicəsinin bəzi xü-susiyyətləri.

Məmmədov Ə.M.

Haqverdiyev İ.N.,

Bağırov M.Q.

Həsənov F.V.

Respublika Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi kon-fransın materialları. Bakı-2011. s.130

2

Психологическая реабилита-ция детей перенесших ожо-говую болезнь.

Э.С.Панахова, А.О.Азизбеков, Ф.В.Гасанов, А.М.Мамедов

Tamerlan Əliyevin 90 illik yubileyi Oktyabr 2011-ci il.

3

Uşaqlarda travmatik diafraqma dəbəliyi.

 

R.Ş.Poluxov,

F.V.Həsənov,

L.O.Zeyniyev,

X.S.Rəhimova

Sağlamlıq jurnalı № 3, 2013. S. 188-194.                           

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI