Assistent Müşfiq Bağırov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Müşfiq Bağırov Qəzənfər

2

İxtisas

Uşaq cərrahı

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Uşaq cərrahiyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1989-1995

Uşaq cərrahı

Azərbaycan Tibb Universteti

Bakixanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1995-1997-ci il

Klinik ordinator

Azərbaycan Tibb Universteri

Bakixanov 23

2

1997-2003-ci il

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universteri

Bakixanov 23

3

2003 –ci ildən indiyə dək

assistent

Azərbaycan Tibb Universteri

Bakixanov 23

  

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iє və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Anusun anadangəlmə daral-maları xroniki qəbizliyin  səbəblərindən biri  kimi.

Ç.B.Quliyev,

R.Ş.Poluxov,

N.A.Paşayev.

Görkəmli dövlət və elm xadimi, prof.Ə.M.Əliyevin anadan olma-sının 110 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın mat. Bakı 2007. s.108-109.  

2

Specifics of the neutralization of scolex on the laparoskopik treatment of the children`s hydatid disease of liver.

 

Quliyev Ch.B.,

Polukhov R.Sh.,

Zeyniyev L.O.

29-30 september – 2011-Dushanbe Tajikistan.

3

6 yaşlı uşaqda Furnye qan-qrenasının təsadüfü.

 

Ç.B.Quliyev.,

R.Ş.Poluxov,

V.Ə.Məhəmmədov

Sağlamlıq jurnalı№ 2 2015. s.198-201.

4

Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyi zamanı əməliyyatönü hazırlıq dövründə hepatoprotektorların tətbiqinin əhəmiyyəti.

R.Ş.Poluxov

V.Ə.Məhəmmədov

M.Q.Bağırov

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri. Rüblük elmi-praktik jurnal № 1, 2012

5

Uşaqlarda yanıq şoku zamanı böyrəklərin funksiyası.

Ə.M.Məmmədov,

İ.M.Məmmədov,

M.Q.Bağırov,

B.Ə.Sofiyev

Prof. H.A.Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları 2012

6

Yenidoğulmuşlarda anorektal nahiyənin inkişaf qüsurlarinda cərrahi müdaxilənin birinci mərhələsi kimi siqmovari ba-ğirsağa süni ahusun qoyul-masi.

Poluxov R.Ş.,

Məhəmmədov V.Ə.,

Bağirov M.Q.,

Haqverdiyev İ.N

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyinin elmi-praktik konfransının materialları. Bakı. 2017. s.331-332