Assistent Murad Əlibəyov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Murad Əlibəyov Akif oğlu

2

İxtisas

Uşaq cərrahı

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Uşaq Cərrahiyyəsi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2004-2010

Pediatriya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş, Bakıxanov 23

 İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2010-2011

İnterna

Kliniki Tibbi Mərkəz

Bakı ş, M.Qasımov 1

2

2012-ci ildən

Baş laborant

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası

Bakı ş, S.Vurğun 155

 İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

12.01.2012-06.04.2012

Uşaq cərrahiyyəsi üzrə kurs

Almaniya, Erfurt ş, Helios klinikası

2

22.10.2013

24-10.2013

XII Российский конгесс «Инновационные технологии в Педиатрии и Детской хирургии».

Rusiya, Moskva ş.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Применение трансскроталь-ной орхидопексии в лече-нии крипторхизма у детей.

Полухов Р.Ш.,

Магамедов В.А.,

Алибеков М. А.

Сборник тезисов XVIII Кон-гресса педиатров России «Ак-туальные проблемы педиат-рии». Москва 13-15 февраля 2015. Стр.375.

2

Uşaqlarda pilorostenozun la-paroskopik müalicəsinə dair.

Poluxov R.Ş.

Əlibəyov M.A.

Müzəffərov M.

Zeynalov F.

Tibb elmləri doktoru, professor Əliağa Məmməd oğlu Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik kon-fransın materialları. Bakı-2015. Səh.113.

3

Uşaqlarda anorektal patolo-giyaların müalicəsi zamanı bağırsaq stomalarının forma-laşdırılması

Quliyev Ç.B.

Poluxov R.Ş.

Məhəmmədov V.Ə.

Əlibəyov M.A

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildö-nümünə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri 2015” elmi-praktik konfransın materialları. Bakı-2015 səh.44.

4

Uşaqlarda əllənməyən xaya sindromunun laparoskopi-yasında ilk təcrübəmiz

Quliyev Ç.B.

Poluxov R.Ş.

Məhəmmədov V.Ə.

Əlibəyov M.A

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildö-nümünə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri 2015” elmi-praktik konfransın materialları. Bakı-2015 səh.46.

5

Лапароскопическая диаг-ностика и лечение син-дрома непальпируемых яичек у детей

Полухов Р.Ш.,

Алибеков М. А.

Тезисы XIX Съезда Общества эндоскопических хирургов России (РОЭХ) 16-18 февраля 2016 г.г. Москва. Альманах института Хирургии имени А.В.Вишневского №1 2016, стр.283 .