Assistent Xəlilov N. C.

1972-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1989-1995-ci illərdə N.Nərimanov adına Azərbayjan Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsində təhsil alıb. 1996-cı ildə M.Nağıyev adına Təcili Yardım Klini Xəstəxanasında uşaq cərrahiyyəsi üzrə internaturanı bitirib. 2000-ci ildən hal-hazıra kimi Azərbaycan Tibb Universitetinin uşaq cərrayhiyyəsi kafedrasının baş laborant vəzifəsində işləyir.