T.ü.f.d., assistent Xatirə Rəhimova

Qısa məlumat

1

Ad,soyad, ata adı

Xatirə Rəhimova Sabir qızı

2

İxtisas

Uşaq cərrahı

3

Vəzifə

Assistent

4

Elmi dərəcə

T.ü.f.d.

5

Şöbə

ATU TCK Uşaq cərrahiyyəsi şöbəsi

 

Təhsili

Təhsil

müddəti

İxtisası

Təhsil  müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1997-2003

 

Həkim Pediatr Fərqlənmə

diplomu

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov 23

3

2013

Uşaq Endoskopiya və kolonoskopiya

T.C.İstanbul Tibb Universiteti.

İstanbul .Fateh

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2003-ci ildən indiyə kimi

b/laborant

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası. ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası

akad. M.Mirqasımov küç.2

2

2008-2014

Saat hesabı müəllim

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası

akad. M. Mirqasımov küç.1

3

2013-ci ildən

Dissertant. t.ü.f.d namizədlik

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası

akad. M.Mirqasımov küç2

4

2014-ci ildən

Tədris hissə müdiri köməkçisi

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası. ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası

akad. M.Mirqasımov küç2

5

10 noyabr

2017-ci il, protokol N 4

t.ü.f.d

ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrası. ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası

akad. M.Mirqasımov küç2.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

02.05-31.08.2013

Çocuk hastalıkları Anabilim Dalı-Çocuk Gastro, Hepatoloji və Beslenme bölümündə eğitim

İstanbul,Türkey

T.C.İstanbul Capa Tibb Universiteti.

2

01.06-31.08.2014

Çocuk Endoskopy, Kolonoskopy

İstanbul,Türkey

T.C.İstanbul Capa Tibb Universiteti.

3

2013

Prof.B.Abbasovun 90 illik yub. Həsr edilmiş konfrans.

Bakı, Azərbaycan

4

12-15.09.2013

ХII İnternationalEuroasian Congress of Surgery and Gastroentereology

Baku.Azerbaijan

5

2013

Prof. B.M.Aşurovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı

Bakı, Azərbaycan

6

2013

Doktorantların və gənc tədqiqatcıların XVIII Respublika elmi konfrans

Bakı, Azərbaycan

7

24-27.04.2013

Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfrans

Bakı, Azərbaycan

8

25-26.09.2014

T.е.d. Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik kon-fransın  

Bakı, Azərbaycan

9

17-18 May

Azərbaycan Travmatoloq və Ortopedlərin I qurultayı

Bakı- 2014.

10

2015

Tibb tələbələri və gənc həkimlərin 2-ci Beynəlxalq Tibb konqresi.

Bakı, Azərbaycan

11

16 oktyabr

Bakı.Professor Ə.M. Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyin həsr olunmuş elmi-praktik konfrans.

Bakı-2015.

12

14 dekabr 2017

Laparoskopik fıtık cerrahisi kursu

Ulusal Endoskopik Lapa-roskopik Cərrahi Derne-ğive İSTEM İstanbul

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat- 48 elmi iş

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Uşaqlarda qastroduodenal qanax-maların kompleks müalicəsində en-doskopik hemostazin tətbiqi.

Quliyev Ç.B.,            Rəhimova X.S.

Bakı.Sağlamlıq jurnalı. 2015

2

Uşaqlarda qastroduodenal qanax-malarda xoranın residiv vermə me-yarlarının müəyyən edilməsi.

Quliyev Ç.B.,

Rəhimova X.S.

ATU əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı – 2017. s 29

3

Uşaqlarda qastroduodenal qanax-maların kompleks müalicəsində en-doskopik hemostazin tətbiqi.

Rəhimova X.S.

Bakı. Balakişiyevin 110 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi  praktiki konfrans material. 2016. s.74-80.

4

Uşaqlarda kəskin qastroduodenal qanaxmalarda endoskopik hemostaz.

Rəhimova X.S.

Sağlamlıq jurnalı, Bakı 2017, №1,s.43-49.

5

Нашопыт эндоскопического приме-нения гемостатического порошка” EndoClot-AMP” в лечении острых гастродуоденальных кровотечений у детей

Х.С.Рагимова

Журнал, Хирургия. Восточ-ная Европа. № 2,том 6, 2017 c. 164-170