Baş laborant Günay Əliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Günay Əliyeva Məmməd qızı

2

İxtisas

Uşaq cərrahı

3

Vəzifə

Baş laborant

4

şöbə

Uşaq cərrahiyyəsi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1997-2003

 Pediatriya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh.Bakixanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2003-2006

Klinik ordinator

ATU Musa Nağıyev adına Təcili Tibbi Yardım Xəstə-xanası

Bakı şəh.Bakixanov 23

2

2006-cı ildən

Baş laborant

ATU Tədris - Cərrahiyyə Klinikası

Bakı, Ənvər Qasımzadə 14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin kecirildiyi ünvan

1

20.09.2004-15.10.2004

Uşaqlarda endoskopik cərrahiyyə kursu

Rusiya Federasiyası.Moskva şəh. Rusiya Dövlət Tibb Universiteti Ostrovityanova 1.

2

20.09.2004-31.03.2005

Uşaq cərrahiyyəsi üzrə ixtisaslaşdırılma

Rusiya Federasiyası.Moskva şəh. Rusiya Dövlət Tibb Universiteti Ostrovityanova 1.

3

21.09.2009-16.10.2009

Laparoskopik cərrahiyyə kursu

Rusiya Federasiyası.Moskva şəh. Rusiya Dövlət Tibb Universiteti Ostrovityanova 1.

4

2-4.02.2005

Ноаые технологии в детской хирургии 3 Российский конгресс

RF. Moskva şəh.

     5      28.01-08.02.2019 Ali məktəbin pedaqogikası. Pedaqoji ünsiyyət Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr, DOI

1 Результаты консервативного и хирургического спаечной кишечной непроходимости  у детей. Ə.e.x prof. Beybala Abbasovun 90 illik yubilyinə həsr edilmiє Beynəlxalq konfrans materuialları.2013
2 Комплексное лечение аппендикулярного перитонита у детей с целью профилактики спаечных осложнений Prof. Əliağa Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransın materialları.2015
3 Гемангиомы как причины кишечных кровотечений

Журнвл Хирургия N 11. Москва 2014

İSSN 0023--1207

4 Диагностика, лечение и профилактика спаечной кишечной непроходимости  у детей. Prof.Həsən Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr edilmiş kon-frans materialları. 2012
5 Результаты лечения спаечной кишечной непроходимости  у детей.

Сборник тезисов ХХ конгресса педиатров Россиимеждународным участием. Москва 2018

www.pediatr-russia.ru

6 К вопросу этиопатогенеза спаечной кишечной непроходимости  у детей.

Sağlamlıq jurnalı. Bakı 2018. N6, səh.202

İSSN-2706-6614

7 Лапароскопическая аппендектомия у детей как метод выбора профилактики спаечных осложнений Azərbaycan Tibb Universiteti  80 illik yubileyi konq. mater. Bakı 2019.
8 Спаечная кишечная непроходимость  у детей классификация основные принципы диагностики, лечения и профилактики Azərbaycan Tibb Universiteti  90 illik yubileyi konq. mater.. Bakı 2020

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

  Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası