Elmi istiqamət

2021-2025-Ci  İLLƏR  ÜÇÜN  MÖVZUNUN  ADI:

« Uşaqlarda  anadangəlmə  inkişaf qüsurları  və cərrahi  patologiyaların  diaqnostika və müalicəsi»