Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı

1. Doktorantura xətti üzrə dissertasiya işlərinin yerinə yetirilməsi.

2. İddiaçılıq yolu ilə dissertasiya işlərinin yerinə yetirilməsi.

 №

 Familyası a.a

 Mövzunun adı

 Elmi rəhbər

 Təsdiq olunması

Müddəti

Yerinə yetirilmə dərəcəsi

1.

Poluxov Ramiz Şamil oğlu

Uşaqlarda xroniki qəbizliklə müşayət olunan cərrahi xəstəliklərin diaqnostika və kompleks müalicəsi.    

t.e.d. professor Quliyev Çingiz Bayram oğlu (Elmi məsləhətçi)

12.04.2008

tibb elmlər doktoru

2018

Müdafiə

olub

2.

Nəsibova Esmira

Оптимизация анестезиологического пособия в однодневной хирургии у детей

t.e.d. professor Quliyev Çingiz Bayram oğlu (Elmi məsləhətçi)

25.12.2013

tibb elmlər doktoru

2020

Müdafiə

olub

3.

Rəhimova Xatirə Sabir  qızı

Uşaqlarda kəskin qastroduodenal qanaxmaların kompleks  müalicəsində yerli hemostatiklərin endoskopik tətbiqi

 

t.e.d. professor Quliyev Çingiz Bayram oğlu (Elmi rəhbər)

18.10.2013

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

2018

Müdafiə

olub

4. Soltanov Rəfail Soltan oğlu Uşaqlarda sidiklik-sidik axarı reflüksu-nun kompleks müalicəsinin nəticələrini müqayisəli qiymətləndirilməsi t.e.d. professor Quliyev Çingiz Bayram oğlu (Elmi rəhbər)

25.04.2017

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

2019

Müdafiə

olub

5.

Əlibəyov Murad Akif oğlu

Uşaqlarda кriptorxizmin müalicəsinin nəticələrinin    kompleks qiymətləndiril-məsi.

 

t.e.d. professor Quliyev Çingiz Bayram oğlu (Elmi rəhbər)

26. 01.2017

tibb üzrə

fəlsəfə doktoru

2021

Müdafiə

mərhələ

6.

Musayeva Könül Bayəli qızı

Uşaqlarda xroniki qəbizliklərin kliniki və morfoloji xüsusiyyətləri

 

t.e.d. professor Poluxov Ramiz Şamil oğlu         (Elmi rəhbər)

25.04.2017

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

2023

Müdafiə

olub

 

7. Babayeva Xalidə Baxşəli qızı Yenidoğulmuşlar və erkən yaşlı uşaqlarda dayaq hərəkət sisteminin patologiyalarının diaqnostika və müalicəsi t.e.d. professor Poluxov Ramiz Şamil oğlu         (Elmi rəhbər)

18.09.2020

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

2024  Eksperimental   mərhələ
8. İsmayılov Mahmud Uğurlu oğlu Uşaqlarda  yoğun bağırsağın   cərrahi patalogiyalarının laparoskopik əməliyyatlarının nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları t.e.d. professor Poluxov Ramiz Şamil oğlu        (Elmi məsləhətçi)

07.07.2021

tibb elmlər doktoru

2025  Eksperimental     mərhələ