Dosent Zemfira Baxşıyeva

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Zemfira Baxşıyeva  Tağı q.

2

İxtisas

Fizioloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1965-1971

həkim

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Baki şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1993-- hal – hazira kimi

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

2

1990-1993

baş  müəllim

N.Nərimanov ad.Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

3

1972-1990

assistent

N.Nərimanov ad.Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

29. II-24. III

1976

Достижения медицинской биофизики и медицинской кибернетики

Москва. Институт Усовершенствования врачей

2

16.IV-11.V

1977

Курс повышения квалификации преподавателей

Москва. Московский медицинский институт им. И.М.Сеченова

Кафедра нормальной физиологии

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Normal fiziologiya üzrə testlər

Məmmədov A.M.

Baxşiyeva Z.T.

Rüstəm-zadə Ə. Ş.

ATU-nun “Təbib nəşriyyati”. Baki. 2015. 469s.

2

Тесты по нормальной физиологии

Мамедов А.М.

Рустам-заде А.Ш.

Бахшиева З.Т.

ATU-nun “Təbib nəşriyyati”. Baki. 2015. 469s

3

Химическая специфика интегративной деятельности нейронов и нейронных сетей коры мозге.

 

А.Ш.Ибрагимова, З.Т.Бахшиева, 

Г.А.Гасанова,

Г.Дж.Велиева.

Əziz Əliyevin anadan ol-masının 120 illik yubileyi. Elmi-praktik konfransın materialları. Баку  2017.

4

Электроэнцефолографические харак-теристики различные функциональ-ных состояний мозге у детей и подростков в норме и при неврозах.

 

Г.Дж.Велиева, 

Г.А.Гасанова,  А.Ш.Ибрагимова, З.Т.Бахшиева,

А.Ф.Рустамова.

Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan ol-masının 120 illik yubileyi. Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2017.

5

Холинергическая природа нейронов коры головного мозга.

 

Г.А.Гасанова,  А.Ш.Ибрагимова, З.Т.Бахшиева,

А.Ф.Рустамова

Материалы  V съезда Азерб. Физиологов, посвященная 50-летию института физиологии  А.И.Караева. Баку, 2017.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti