Professor Əhməd Kazımov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əhməd Kazımov Hacı oğlu

2

İxtisas

fizioloq

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

Normal fiziologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1974-1980

Həkim

N.Nərimanov adına Azərbaycan tibb institutu

Bakı şəhəri, Bakixanov küç 23

2

1985-1988

Aspirantura normal fiziologiya

N.Nərimanov adına Azərbaycan tibb institutu

Bakı şəhəri, Bakixanov küç 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2015-hal hazıra kimi

Professor t.ü.e.d.

ATU-nun normal fiziologiya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov küç 23

2

2005-2012

Dosent t.e.n.

ATU-nun normal fiziologiya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov küç 23

3

2002-2005

Direktor t.e.n.

AZ.Res SN-Nərimanov rayon Gigiyena və Epidemiologiya mərkəzi

Bakı ş.Nərimanov ray.

4

1991-2002

Baş müəllim t.e.n

ATU-nun normal fiziologiya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov küç 23

5

1988-1991

Assistent t.e.n.

ATU-nun normal fiziologiya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov küç 23

6

1985-1988

Aspirant

ATU-nun normal fiziologiya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov küç 23

7

1982-1985

Həkim-laborant

Mədə-bağırsaq sanatoriyası «Apşeron»

Bakı ş. Mərdəkan qəs.

8

1981-1982

Həkim- dietoloq

«Qızıl-qum» sanatoriyası

Bakı ş. Pirşağı qəs.

9

1976 -1980

Tibb qardaşı

Təcili tibbi yardım xəstəxanası

Bakı şəhərı

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1981 2 ay

Dietologiya və müalicə kulina-riyası

Moskva

2

1983 3 ay

Ixtisaslaşma kursu Tibbi- bakte-riologiya

Azərbaycan Həkimlərin Təkmil-ləşdirmə institutu Bakı şəh.

3

01.10.1988 

30.11.1988

Kompyuter texnalogiyası sahə-sində nəzəri və təcrübi bacarıq-lar AQAT, DZ-28, MK-56

V.İ. Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

“Müxtəlif emosional və hüdudi nevrotik vəziyyətlərdə gənclərin elektroense-faloqrafik, psixofizioloji, vegetativ xüsusiyyətlərinə tibbi terapevtik rezonanslı musiqinin təsiri”

Əhməd Hacı oğlu Kazımov

Doktorluq Dissertasiya işi  -2013

2

“Mərkəzi Sinir Sistemi”

Ə.H. Kazımov

Normal fiziologiya üzrə la-boratoriya məşğələlərinə dair tədris metodik vəsait 2011

3

ЭЭГ показатели у здоровых юношей при различных эмоциогенных воздействиях.

 

А.Г.Казымов,

Д.М.Алиева,

Джафарова А.М.,

Ф.И.Ганиева.

ХХ111 Всемирный конгресс по клинической медицине и иммунореабилитации. Нью-Йорк 2017, с.268

 

4

Особенности электроэнцефалогра-фических и психофизиологических характеристик у лиц юношеского возраста.

        

А.Г.Казымов,

Д.М.Алиева,

Л.А.Казымова, С.Ш.Джафарова.

Материалы V съезда Азерб. физиологов посвященная 50-летию института фи-зиологии им. А.И.Караева. ст.66-67. Баку 2017.

5

Электроэнцефалографические кор-реляты у здоровых юношей при раз-личных эмоциогенных воздейст-виях         

 

Казымов А.Г.

Джафарова С.Ш.

Казымова Л.А.

Алиева Д.М.

Гасанов Х.И.

Milli Nevrologiya Jurnalı, 2016 №1(9), 75-83

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti