Dosent Gülcamal Həsənova

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Gülcamal Həsənova Əmir

2

İxtisas

Fizioloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1969-1975

həkim

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Baki şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2004- hal – hazira kimi

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Bakı şəh.

2

1991-2004

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Bakı şəh.

3

1988-1991

assistent

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Normal fiziologiya kafedrası

Bakı şəh.

4

1987-1988

 elmi işçi

N.Nərimanov ad.Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu neyrofiziologiya və funksional neyrokimya PETL

Bakı şəh.

5

1982-1987

Baş müəllim

Semaşko ad.1saylı Şəhər Kliniki Xəstəxanası

Bakı şəh. akad. M.Mirqasımov küç. 1

6

1975-1976

Baş laborant

21 saylı TSH

Bakı şəh.

7

1976-1978

aspirant

V.İ.Lenin ad. APİ, fiziologiya kaf.

Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli, 68

8

1978-1981

Həkim-terapevt

V.İ.Lenin ad. APİ, tibbi hazırlıq kaf.

Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli, 68

9

1981-1982

Həkim-intern

V.İ.Lenin ad. APİ, tibbi hazırlıq kaf.

Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli, 68

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Laboratory Course on Normal Physiology-2

A.M.Mamedov

G.A.Hasanova

AMU, Baku, 2015, vol.2, 94 p.

2

Laboratory Course on Normal Physiology-1

A.M.Mamedov

G.A.Hasanova

AMU, Baku,  2015, vol.1, 130 p.

3

Холинергическая природа нейронов коры головного мозга.

 

Г.А.Гасанова,  А.Ш.Ибрагимова, З.Т.Бахшиева,

А.Ф.Рустамова.

Материалы  V съезда Азерб. физиологов посвященная 50-летию института физиологии  А.И.Караева. Баку, 2017.

4

Многокомпонентность нейрохимичес-ких процессов в реализации вагусного торможения деятельности сердца.

 

Г.А.Гасанова,

Т.М.Исмаилов.

V.Axundov adına METTPİ elmi əsərləri VIII cild. S.207-208. 2017

5

Специфичность реакций ЭЭГ блокады на раздражение блуждающего нерва в условиях блокады холин и адрено-рецепции.

 

T С.Ш.Джафарова, Г.А.Гасанова,

С.Г.Юсифова,

Т.М.Исмаилов,

Ф.И.Ганиева.

V съезд физиологии Азерб. ст. 112-113.Баку 2017.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti