Dosent Tariyel İsmayılov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Tariyel İsmayılov Mustafa o.

2

İxtisas

fizioloq

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1971-1977

həkim

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Baki şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2017 hal – hazira kimi -

Söbə müdiri

 

Azərbaycan Tibb Universiteti

Istehsalat təcrübə şöbəsi

Bakı şəh.

2

2005 –2017

Dekan

Azərbaycan Tibb Universiteti

II Müalicə - profilaktika fakültəsi

Bakı şəh.

3

2001-2005

 

Dekan müavini

Azərbaycan Tibb Universiteti

I Müalicə - profilaktika fakültəsi

Bakı şəh.

4

1997-2001

 

Dekan müavini

 

Azərbaycan Tibb Universiteti

 Pediatriya fakültəsi

Bakı şəh

5

1993-1996

 

Dekan müavini

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

II Müalicə - profilaktika fakültəsi

Bakı şəh.

6

1991-1993

Baş müəllim

N.Nərimanov ad.Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh.

7

1986-1991

assistent

N.Nərimanov ad.Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Baki  şəh.

8

1983-1986

Kiçik elmi işçi

EA-nın Fiziologiya institutu

Baki  şəh.

9

1980-1983

aspirant

EA-nın Fiziologiya institutu

Baki  şəh.

10

1977-1980

epidemioloq

Qazax RMX

Qazax rayonu

11

1974-1977

Tibb qardaşi

1 saylı xəstəxana

Baki  şəh

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1987

Təkmilləşmə

Həkimlər təkmilləşdirilməsi institute Sankt-Peterburq səh.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Устранение  аминазином сосудистых адренергических реакций.

 

Г.А.Гасанова,

С.Г.Юсифова, Т.М.Исмаилов.

V.Axundov adına METTPİ elmi əsərləri VIII cild. S.205-206. 2017

2

Функциональное состояние слизистой оболочки желудка в старческом возрасте

 

Г.А.Гасанова,

С.Г.Юсифова,

Т.М.Исмаилов

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi. Elmi-praktik konfransın materialları. Стр. 512-513. Баку 2017

3

Специфичность реакций ЭЭГ блокады на раздражение блуждающего нерва в условиях блокады холин и адрено-рецепции.

 

С.Ш.Джафарова, Г.А.Гасанова,

С.Г.Юсифова, Т.М.Исмаилов,

Ф.И.Ганиева.

V съезд физиологов Азерб. ст. 112-113. Баку 2017.

4

Многокомпонентность нейрохимических процессов в реализации вагусного торможения деятельности сердца.

 

Г.А.Гасанова, Т.М.Исмаилов.

V.Axundov adına METTPİ elmi əsərləri VIII cild. S.207-208. 2017

5

Возрастная динамика изменений актив-ности аспартатаминотрансферазы при зрительной, слуховой и вестибулярной депривации.

 

С.Ш.Джафарова, Г.А.Гасанова,

С.Г.Юсифова, Т.М.Исмаилов.

Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan ol-masının 120 illik yubil-eyi. Elmi-praktik kon-fransın materialları. Səh.214-215.Bakı 2017

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti