Dosent Rəşid Mahmudov

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Rəşid Mahmudov Mahmud o.

2

İxtisas

fiziolog

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1955-1961

 

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Baki şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1963-- hal – hazira kimi

 

Assistent,

Baş müəllim,

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

2

1961-1963

Baş həkim

Rəsulla kənd xəstəxanası

Gədəbəy rayonu

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

3 ay

Təkmilləşmə

Moskva şəh.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Влияние раздражения печени и желудка на деятельность сердца при двусторонней поддиафрагмальной ваготомии у кролика

Мамедов П.С.

Мамедов Э.Э.

Махмудов Р.М.

Труды центрального Военно-клинического госпиталя, 2004

2

Beyində kəsiklər aparmaqla  Holts refleksi mərkəzinin təyini

Махмудов Р.М.,

Əliyev G.O.

AVİ – cərrahların konfransı, 2004

3

Dişi dovşanda daxili cinsiyyət orqanların qıcıqlandırılmasının ürək fəaliyyətinə təsiri

Махмудов Р.М.,

Əliyev G.O.

“Sağlamlıq” 2002

4

“Tibbi fiziologiyanın əsasları”.

R.M.Mahmudov.

Dərslik 856 səh. Bakı 2017.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti