Assistent Fidan Qəniyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Fidan Qəniyeva İlqar q.

2

İxtisas

fizioloq

3

Vəzifə

assistent

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2001-2005

bioloq

Bakı Dövlət Universiteti

Baki şəh

2

2005-2008

magistr

Bakı Dövlət Universiteti

Baki şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2009-hal hazıra kimi

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Baki şəh.

2

2005-2008

Baş.laborant

EA-nın Fiziologiya institutu

Baki şəh.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Контроль и коррекция состояния утомления диспетчеров

Пашаев А.М.,

Мамедов А.М.,

Султанов В.З.

Атамалибекова Ш.М.

Алиев А.Х., Алиева Ф И.,

Панахова Г.И.

Авиационная медици-на. Прошлое, настоя-щее, будущее. Москва, 2014

2

Исследование ЭЭГ и ЭКГ дис-персионных показателей целе-направленной деятельности школьников в зависимости от их возрастно-половых особенностей

Мамедов А.М.,

Алиев А.Х.,

Ганиева Ф.И.

Аллергология и имму-нология, 2015, т.6,№3

3

Дисперсионный контроль и кор-рекция «преходящей ишемии» миокарда авиадиспетчеров.

Мамедов А.М.,

Алиев А.Х,

Худавердиев А.С.,

Алиева Ф И.,

Панахова Г.И.

Аллергология и имму-нология том 15 N2 2014 (Нью Йорк. США 26-29 апрель 2014)