Müəllim Mehri Seyidbəyli

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Mehri Seyidbəyli İsa

2

İxtisas

fizioloq

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1986-1992

Həkim-pediatr

Azərbaycan Tibb Universiteti

Baki səh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2018-ci ildən hal hazıra kimi

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

2

2016-2018

Kafedra müdiri

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Təməl Tibb Fənnləri kafedrası

Naxçıvan şəh.

3

 

4

 

5

 

6

 

 

7

 

 

 

 

8

 

2015-2016

 

2010-2015

 

2000-2010

 

2008-2013

 

 

2013-2018

 

 

 

 

1993-2000

1992-1993

Direktor əvəzi

Şöbə müdiri

 

Müəllim

 

0,5 ştat həkim-pediatr

 

Müəllim-normal fiziologiya fənni üzrə

Sahə həkimi

Həkim-interna

Naxçıvan Tibb Kolleci

Naxçıvan Tibb Kolleci

Naxçıvan Tibb Kolleci

Naxçıvan Respublika Uşaq xəstəxanası

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Təməl Tibb Fənnləri kafedrası

Babək r.Kərimbəyli sahə xəstəxanası

Naxçıvan Respublika Uşaq xəstəxanası

Naxçıvan şəh

 

Naxçıvan şəh

 

Naxçıvan şəh

 

 

 

 

Naxçıvan şəh.

 

 

 

Kərimbəyli kənd.

 

Naxçıvan şəh

  

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2000-ci il-45 gün

Təkmilləşmə

Baki şəh. ATU, Anatomiya kafedrası

2

 

3.

 

4

2014 – 15 gün

 

2015-15 gün

 

2018-21 gün

Kredit sistemi ilə bağlı kurs

Peyvənd ilə bağlı kurs

Erciyes Universiteti

Baki şəh. Azərbaycan İqtisad Universiteti

İctimai İslahatlar və Səhiyyənin Təşkili. Baki şəh. 

 

Türkiyə, Kayseri şəh.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

 

Naxçıvan MR-də ev su quşlarında geniş yayılan helmintlərin ekomorfologiyası və onlara bitki mənşəli pereparatların antihelmint təsiri.

Elmi rəhbər: AMEA-nı müxbir üzvü S.H.Məhərrəmov

Naxçıvan MR

1

 

 

2

 

3

 

4.

Anatomiya,Fiziologiya, və Patologiya (Tibb kollecləri üçün dərslik)

 

Həzm sisteminin anatomofiziologiyası

(metodiki vəsait)

Normal fiziologiya fənninə aid proqram

 

19 tezis və məqalə

Mustafayeva İ., M.,  Seyidbəyli M.İ.,

Çələbi X.M

M.İ. Seyidbəyli

 

M.İ. Seyidbəyli

Naxçivan, “Əcəmi “ 2013

 

Naxçivan, “Əcəmi “ 2016“

 

Naxçivan, “Əcəmi

“ 2017“

Respublika və xarici mətbuatlar.