Mühazirə mövzuları

Azərbaycan English
Fiziologiya 1
1. Giriş
Mühazirə 1a
Mühazirə 2b
2. Əzələ fiziologiyası
Mühazirə 1a
Mühazirə 1b
3. Sinir lifləri. Sinapslar
Mühazirə 1
4. MSS
Orqanizmin ümumi quruluş prinsipləri

Mühazirə 1a
Mühazirə 1b
Mühazirə 1c
Onurğa beyni
Mühazirə 1
5. Uzunsov beyin
Mühazirə 1
6. Limbik sistem
Mühazirə 1
7. Qan
Mühazirə 1a
Mühazirə 1b
8. Ürəyin fiziologiyası
Mühazirə 1a
Mühazirə 1b
9. Ürək-damar sistemi
Mühazirə 1a
Mühazirə 1b

NORMAL PHYSIOLOGY 1
NORMAL PHYSIOLOGY 2