Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı

Konsultant və elmi rəhbər kafedra müdiri AMEA-nın müxbir üzvü, ə.e.x., b.e.d., prof.  A.M.Məmmədov

Doctorant Əliyev Aqil Xosrov oğlu: biologiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyası üzərində iş gedir. Mövzu;“Hava hərəkətinin idarə edilməsinin effektivliyini təmin edən avidispeçerlərin koqnitiv - şəxsiyyət psixofizioloji mexanizmlərinin sistem tədqiqi və korreksiysı” mövzusunda  ixtisas şifri 2411.01 – “İnsan və heyvan fiziologiyası”  ATU.

Dissertant Pənahova Gültəkin İbad qızı. Ilkin kafedra müzakirəsini keçmiş

Mövzu  -   Yeniyetmələrin  pubertat dövründə somatometrik xüsusiyyətləri  ilə  arterial  təzyiqin və miokard indikatoru dispersiya göstəricilərinin krosskorrelyasiya əlaqələrinin sistem tədqiqi” ATU.

Dissertant Qəniyeva Fidan İlqar qızı

Mövzu  - Görmə analizatorunun plastikliyinin neyromodulyasiyasının endogen mexanizmləri. 

Hal-hazırda tədqiqat işinin seminarının  müzakirəsi keçirilmiş və  edilən iradların düzəldilməsi  üzəridə işlənilir.  26 oktyabr 2022-ci ildə dissertsiyasının müdafiəsini etdi.

Dissertant Cəfərova Aygün Mirdamət qızı  

Mövzu - Emosional gərgin vəziyyətlərdə məktəblilərdə EKQ-krosskorrelyasiya və EKQ-dispersiya göstəricilərinin tədqiqi və korreksiyası” ATU. Tədqiqat işinin eksperimentləri  davam etdirilir