Baş laborant Firuzə Musayeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Musayeva Firuzə İftar qızı

2

İxtisas

Tarixçi, tarix müəllimi

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

İctimai fənlər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1990-1996

Tarix

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1992

Baş laborant

ATU

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Musayeva Firuza.Turkish-muslim genoside problems in 1918-1920 in the modern turkish historiography. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. С. 68-73

https://doi.org/10.32838/2663-5984/2020/2.12

2

Musayeva F. I. Massacres committed by Armenians against Turks–Muslims in 1918–1920 in Nakhchivan and Karabakh in the memories of Turkish independent servicemen (Геноцид вірменами проти турків–мусульман в 1918–1920 роках в Нахчивані і Карабасі у спогадах турецьких незалежних військовослужбовців)."Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2015. Випуск 102 – 2015. С. 143-145

http://gileya.org/index.php? ng=library&cont=long&id=124

3 Musayeva F.İ. 1918.1920-ci illərdə Azərbaycanda daşnak-bolşeviklər tərəfindən həyata keçirilmiş soyqırım siyasəti Türkiyə tarixşünaslığında. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problemlıəri-2023" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konqres. 3-6 may 2023. səh. 411  DOI 10.28942/amuj.v4i1
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

1918-1920-ci illərdə Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırım siyasəti Türkiyə tarixşünaslığında

 

Tarix və onun problemləri. №4, Azərbaycan, Bakı. 2014

2

Azərbaycanda 1918-1920-ci  illər soyqırımı 1960-1990-cı illər Türkiyə tarixşünaslığında

 

Tarix və onun problemləri. №1, Azərbaycan, Bakı. 2015

3

Şamaxı və Quba qırğınları çağdaş Türkiyə tarixşünaslığında

 

Azərbaycan Universiteti, AMEA A.Bakıxanov adınaTarix İnstitutu, GEAD ictimai birliyi, “Səs” Mediya Qrupu. II Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları . Azərbaycan, Bakı.2015

4

1918-1920-ci illər Zəngəzur və Naxçıvanda azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırım  siyasəti Türkiyə  tarixşünaslığında

 

AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda Türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920)” mövzusuna həsr olunmuş III beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xususi buraxılış. Azərbaycan, Bakı. 2015                

5

1918-1920-ci illərdə Naxçıvanda türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırım cinayətləri türk istiqlal hərbçilərinin xatirələrində

 

AMEA Xəbərlər. İctimai Elmlər Seriyası. Azərbaycan, Bakı.2016

6

1918-1920-ci  illər türk-müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən soyqırımı Veysəl Ünüvarın əsərlərində

 

Tarix və onun problemləri. Azərbaycan,   Bakı.  2017

7

1918-1920-ci illərdə türk-müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən soyqırım N.Sarıahmetoğlunun  əsərlərində

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin  100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan, Bakı. 2018