Ass. İbrahimov Namaz Yusif

 Qısa məlumat

1

Soyadı, adı, ata adı

İbrahimov Namaz Yusif oğlu

2

İxtisas

Anestezioloq-reanimatoloq

3

Vəzifə

assistent

4

Şöbə

Anesteziologiya və Reanimatologiya Kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1997-2003

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş. A. Bakıxanov küç 23

2

2003-2005

kliniki ordinatura anesteziologiya və reanimatologiya

Rusiya Federasiyası Sankt-Peterburq Diplomdan sonrakı Təhsil Tibb Akademiyası, anesteziologiya-reanimatologiya kafedrası

Rusiya Federasiyası Sankt-Peterburq şəhəri, Kiroçnaya küç.41

3

2005-2008

Aspirantura anesteziologiya və reanimatologiya

Rusiya Federasiyası Sankt-Peterburq Diplomdan sonrakı Təhsil Tibb Akademiyası, anesteziologiya-reanimatologiya kafedrası

Rusiya Federasiyası Sankt-Peterburq şəhəri, Kiroçnaya küç.41

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2005-2009

həkim anestezioloq-reanimatoloq

«Taurasmed» çoxprofilli tibbi mərkəz,

Rusiya Federasiyası Sankt-Peterburq ş

2

2007-2009

həkim anestezioloq-reanimatoloq

Rusiya Federasiyası Sankt-Peterburq və Leninqrad vilayəti üzrə Daxili İşlər Baş İdarəsinın Mərkəzi Hospitalı,

 

Rusiya Federasiyası Sankt-Peterburq ş

 

2009-2014

həkim anestezioloq-reanimatoloq

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin Mərkəzi Hospitalı,

 

Bakı ş.

 

2014-2015

həkim anestezioloq-reanimatoloq

Xüsusi Müalice Sağlamlıq Kompleksi,

 

Bakı ş.

 

2015-2016 

həkim anesteziloq-reanimatoloq,

 baş həkim

German Hospital

Bakı ş.

 

2017

həkim anesteziloq-reanimatoloq

Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikası

 

Bakı ş.

 

2019

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Anesteziologiya və Reanimatologiya kafedrasının

 

Bakı ş.

 

2022

əməliyyat blokunun müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasının

 

Bakı ş.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2009 il

Regionar və nəqledici blokadalar

Rusiya Federasiyası Sankt-Peterbuq ş.

2

2014 il

Respirator terapiya məktəbi

Rusiya Federasiyası Moskva ş.

3

2016

Çətin tənəffüs yolları menecmenti

Almaniya Berlin ş.

4

2023

Kritik xəstələrdə parenteral və enteral qidalanma

Azərbaycan Bakı ş.

 

Elmi iş və məqalənin adı

      DOI

1

Ибрагимов Н.Ю., Лебединский К.М., Микиртумов Б.Е. Послеоперационный делирий у пожилых пациентов: программа обследования. Труды Мариинской больницы. Санкт-петербург, 2006 – выпуск 5.- С. – 71-73

 

2

Ибрагимов Н.Ю. Влияние выбора анестезии на когнитивные функции в раннем послеоперационном периоде у пожилых больных. Сборник тезисов к научно-практической конференции моловых ученых «Актуальные впросы клинической и экспериментальной медицины». Санкт-Петербургская медиуинская академия последипломного образования. Санкт-петербург. 2007 С . 182-183

 

3

Ибрагимов Н.Ю., Лебединский К.М., Микиртумов Б.Е. Факторы риска развития послеоперационного делирия у больных пожилого возраста. 2-й Беломорский симпозиум. Всероссийская конференция с международным участием. Сборник докладов и тезисов. Архангельск. 2007. С -150-157

 

4

Ибрагимов Н.Ю., Лебединский К.М., Микиртумов Б.Е., Гельман В.Я., Оболенский С.В., Казарин В.С. Факторы риска нарушения когнитивных функций в послеоперационном периоде у пожилых пациентов. Общая реаниматология. – 2008. Т. IV - №4 – С. -21-25

 

5

Ибрагимов Н.Ю., Лебединский К.М., Микиртумов Б.Е. Послеоперационный делирий: критерии и факторы риска. Вестник хирургии имени И.И. Грекова – 2008. – Т. 167 - №4.- С.- 124-127

 

6

Ибрагимов Н.Ю., Лебединский К.М., Микиртумов Б.Е., Гельман В.Я. Факторы риска послеоперационного делирия и когнитивных нарушений у пожилых больных. Всероссийский конгресс анестезиологов и реаниматологов: сборник материалов XI съезда Федерации анестезиологв и реаниматологов. Спб. 2008 – С.- 381-382

 

7

Ибрагимов Н.Ю., Лебединский К.М., Микиртумов Б.Е. Влияние факторов риска на развитие делирия и когнитивных функции в раннем послеоперационном периоде у пожилых пациентов. Вестник интенсивной терапии. – 2008. – Приложение к №5.- С- 17.

 

 

İbrahimov N.Y., İsmayılov İ.S., Nəsibova E.M. Covid-19 yoluxmuş hamilələrdə təbii doğuş zamanı epidural analqeziyanın üstün cəhətləri. Cərrahiyyə. Xüsusi buraxılış. Akademik M.A. Topçubaşovun adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. 2022. №2.- Səh. -59

 

8

Ибрагимов Н.Ю. Связь послеопрационного обезболивания и  делирия у пожилых пациентов. Cərrahiyyə. 2020 №2 səh.2-26

 

9

Ибрагимов Н.Ю. Роль интраоперационных факторов в развитие послеоперационного делирия у пациентов пожилого возраста. Sağlamlıq. 2020 №2 səh. 65-68

 

10

Ибрагимов Н.Ю, Магеррамбейли И.Ш. Послеопрационный делирий у пациентов пожилого возраста – взгляд на решение проблемы. Sağlamlıq. 2020 №3 Səh. 150-152

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Rusiya Federasiyası Anestezioloqlar-Reanimatoloqlar Cəmiyyəti

2

Avropa Anestezioloqiya və İntensiv Terapiya Cəmiyyətini