Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

 

  1. Yerinə yetirilən doktorluq dissertasiyası işi.                                                                                   T.ü.f.d.., dos. Xələfli X.N. “Azərbaycan Respublikası ərazisində helmintozların müasir gedişinin epidemioloji xüsusiyyətləri”. Elmi məsləhətçi: ə.e.x., t.e.d., prof.İ.Ə.Ağayev. ATU-nun tibbi profilaktika və tibbi biologiya fakultəsinin elmi şurasında 24.05.2005-ci il tarixdə təsdiq edilmişdir  (protokol №11) Qeydiyyat № si 0196 Az00017.  İş  yekunlaşıb, kafedradaxili  müzakirə (ilkin aprobasiya) aparılıb, növbəti mərhələyə hazırlaşır.
  2. Rzayev Rauf  Şarıf oğlu “Venoz erektil disfunksiyanin epidemiologiyasina, klinik-laborator diaqnostikasina,  müalicə  və  profilaktikasina dair müasir yanaşmalar” Elmi rəhbər: ə.e.x.,prof. İ.Ə.Ağayev, elmi məsləhətçi  t.e.d., dos.A.A.Baxışov. ATU-nun İctimai Səhiyyə Fakültəsinin Elmi Şurasında  01.03.2022-ci il tarixdə (EŞ-nin 5 saylı protokolu) təsdiq edilmişdir. İşə dair material toplanır.
  3. Babaxanov İsbi Salman oğlu “Hüquq-mühafizə orqanlarinin əməkdaşlarinda işemik insult və onun profilaktikasi” Elmi rəhbər: ə.e.x.,prof. İ.Ə.Ağayev, Elmi məsləhətçi: ə.e.x., tibb elmləri  doktoru, prof. Rəna Kazım qızı Şirəliyeva. ATU-nun İctimai Səhiyyə Fakültəsinin Elmi Şurasında  01.03.2022-ci il tarixdə (EŞ-nin 5 saylı protokolu)  təsdiq edilmişdir. İşə dair material toplanır.

Yerinə yetirilən tibb üzrə fəlsəfə doktorluq  dissertasiyası işləri.

  1. Assistent Şıxəliyeva Ə.V. «Azərbaycanda blastosistozların epidemiologiyası və laborator diaqnostikasının təkmilləşdirilməsi». Elmi rəhbər: ə.e.x.,prof. İ.Ə.Ağayev ATU-nun tibbi profilaktika və tibbi biologiya fakultəsinin elmi şurasında 04.07.2014-cü il tarixdə təsdiq edilmişdir.  İşə dair material toplanır və məqalələr çap olunur.
  2. Assistent Hüseynova Z.N. «Bakı şəhərində sitomeqalovirus infeksiyasının epidemioloji xüsusiyyətləri və laborator dimaqnostikası». Elmi rəhbər: ə.e.x.,prof. İ.Ə.Ağayev, prof. H.A.Qədirova. ATU-nun tibbi profilaktika və tibbi biologiya fakultəsinin elmi şurasında 04.07.2014-cü il tarixində təsdiq edilmişdir.  İşə dair material toplanır və məqalələr çap olunur.
  3. Babazarov İlkin Zəfər oğlu “Tibb işçilərində aşkarlanan B və C viruslu hepatitlərin epidemioloji xüsusiyyətləri” Elmi rəhbər: ə.e.x.,prof. İ.Ə.Ağayev, prof. M.Q.Məmmədov. ATU-nun İctimai Səhiyyə Fakültəsinin Elmi Şurasında  3.05.2021-ci il tarixdə (EŞ-nin 4 saylı protokolu) təsdiq edilmişdir. İşə dair material toplanır və məqalələr çap olunur.