Mühazirə mövzuları

 

Azərbaycan English Русский

Balantidiaz

Botulizm

Bruselloz

Covid-19 infeksiyası

Difteriya

Epidemik parotit

Eşerixioz

Helmintozlar

Hemmorragik qızdırmalar

Herpes infeksiyaları

İİV infeksiyası

Ku-qızdırması

Laym xəstəliyi

Legionelloz

Ləmblioz

Leptospiroz

Leyşmaniozlar

Listerioz

Malariya

Meninqokokk infeksiyası

Məxmərək

Nozokomial infeksiyalar

Ornitoz

Prion xəstəlikləri

Psevdovərəm

Qara yara

Qarın yatalağı

Qida toksikoinfeksiyası

Qızıl yel

Qızılca

Quduzluq

Rikketsioz

Salmonelloz

Şigelloz

Sitomeqalovirus

Skarlatina

Taun

Tetanus

Toksoplazmoz

Tulyaremiya

Ümumi hissə

Virus diareyaları 

Virus hepatitləri

Yersinioz

Amebiaz

Antrhax

Brucellosis

Cholera

Diphtheria

Erysipelas

Food poisoing

HIV - AIDS

İnfection and infectious process

Influenza and ARVI

Legionellosis

Malaria

Measles

Meningoccal infection

Mononucleosis

Ornitoz

Plague

RABIES

Rubella

Salmonellosis

Shigellosis

Tetanus

Toxoplasmosis

Tularemia

Typhoid fever

Viral-hepatitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амебиаз

Балантидиаз

Бешенство

Ботулизм

Бруцеллёз

Брюшной  тиф

Вирусные гепатиты

Вирусные энцефалиты

Внутрибольничные инфекции

Гельминтозы

Геморрагические лихорадки

Гепатит В и Д

Грипп и другие ОРВИ

Дифтерия

Иерсиниозы

Инфекционный мононуклеоз

Коронавирусная инфекция

Корь

Легионеллёз

Лейшманиоз

Лептоспироз

Листериоз

Лихорадка Ку

Лямблиоз

Малярия

Менингококковая инфекция

Общая часть

Орнитоз

Пищевые токсикологические инфекции

Рожа

Сальмонелез

Сибирская язва

Скарлатина

Сыпной тиф

СПИД

Столбняк

Токсоплазмоз

Туляремия

Холера

Цитомегаловирусная инфекция

Чума

Щигеллезы

Эндемический сыпной Тиф

Эпидемический паротит