İnnovasiya və keyfiyyətin idarə olunması şöbəsinin əsasnaməsi