Azərbaycan Tibb Universitetində Məzunlarla iş şöbəsinin yaradılmasının məqsədi, məzunları vahid şəkildə birləşdirmək, daima ünsiyyətdə olmaq, dəyərlər və maraqları qorumaqdır. Məzunlar Azərbaycan Tibb Universitetini təmsil etməklə yanaşı, həm də universitetimizə əcnəbi tələbələrin təhsil almaq üçün cəlb edilməsinə, imicinin beynəlxalq arenada möhkəmlənməsinə kömək edə bilərlər. Digər xarici ölkələrdən daha perspektivli gəncləri bakalavr, maqistratura, rezidentura, doktoranturada təhsil almağa cəlb etməklə beynəlxalq təhsil arenasına fəal şəkildə daxil olmuş oluruq.

1.Müvəffəqiyyətlə təhsilini bitirmiş Məzunlara diplomun təqdim edilməsi.

2.Dövlət və özəl sektorlarda fəalliyət göstərən müəssisə, təşkilat və qurumlarla qarşılıqlı fəaliyyətlərin uyğunlaşması.

3.Məzunların karyera inkişafında metodiki və innovativ köməyin həyata keçirilməsi.

4.Məzunlar Assosiasiyasının qurulması və əlaqələrin inkişaf etdirilməsi.

5.Mərkəzin fəaliyyət  sahəsinin inkişafı ilə bağlı beynəlxalq  təcrübənin öyrənilməsi və tətbiq edilməsi.

6.Tələbələrin və məzunların karyera inkişafında dəstək göstərmək.

7.Azərbaycan Respublikasının Dövlət qurumlarından (Səhiyyə, Elm və Təhsil,   Xarici işlər Nazirliyindən) xarici ölkələrin Dövlət qurumlarından, universitetlərindən  və təşkilatlardan daxil olan məktubların cavablandırılması.

8.Təhsil aldığı dildə Tədris proqramının (sillabus) məzuna verilməsi.

9.Elm və təhsil nazirliyinin portalında məzunlarla əlaqədar sistemin işlənməsi.