Magistratura proqramları haqqında ümumi məlumat

Magistratura təhsili dörd poqram (9 ixtisas) üzrə aparılır. Hər bir proqram iki il davam edir, proqrama dissertasiya işi daxildir.

Magistr proqramları:

“Əczaçılıq kimyası”, “Farmakoqnoziya”, “Əczaçılıq texnologiyası”, “Toksikoloji kimya”, “Əczaçılığın təşkili”, “Menecment (səhiyyə sahəsi üzrə)”, “Mikrobiologiya”, “Biokimya”, “Klinik (tibbi) psixologiya”.