TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ !!!
Apelyasiyaya vermək üçün tələbə aşağıdakı informasiyaları 
elektron poçtuna  [email protected] göndərməlidir:
Tələbənin – familiyası, adı, atasının adı 
Tələbə biletinin nömrəsi -
Fakültə -      
Fənnin adı – 
İmtahanın tarixi –
Bölmə –
Testin  nömrəsi  (mütləq yazılmalıdır) -
Tələbənin telefon nömrəsi –