Təşkilatın əsas məqsədi Dövlət Gənclər Siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində tələbələrin və ayrı-ayrılıqda hər bir tələbənin maraqlarını təmsil və müdafiə etmək respublikamızın ictimai mədəni sosial iqtisadi həyatında onların fəal iştrakını təmin etməkdir. 
Təşkilatın əsas vəzifələri bunlardır.
1. Tələbələrin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işin aparılması.
2. Tələbələr arasında maarifləndirmə işinin aparılması
3. Tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsi
4. Tələbələrin hüquqlarının təmin edilməsi
5. Respublika daxilində və xaricində keçirilən müsabiqələrdə, olimpiadalarda, sərgilərdə, festivallarda istedadlı və yaradıcı tələbələrin iştirakının təmin edilməsi;
6. Tələbələrin iştirakı ilə müsabiqələrin, seminarların, festivalların, forumların, toplantıların, sərgilərin, aksiyaların, dəyirmi masaların, elmi konfransların, təlim kurslarının, kütləvi təbliğat kompaniyalarının, disskusiya klublarının, müzakirələrin, simpoziumların, görkəmli şəxslərlə görüşlərin təşkil edilməsi;
7. Tələbə və gənclərlə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, habelə respublikanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında baş verən hadisələr barədə məlumatların çatdırılması məqsədi ilə qezet və dərgilərin nəşr olunması;
8. Tələbələrin maraq və meyllərini, intektual inkişafını təmin etmək üçün dərnəklərin, klubların, kursların, xidtəmlərin təşkil edilməsi;
9. Təhsil alan tələbələrin sayı, onların dərsə dəvamiyyəti, nizam-intizamı, yataqxana ilə təminatı barədə müvafiq kafedra və fakultələrdən məlumatların alınması;
l0. Qanunvericilikdə qadağan edilməyən digər vəzifələrin həyata keçirilməsi.