Nazim Adil oğlu Pənahov 06 dekabr 1971-ci ildə anadan olub.
1978-1988-ci illərdə Bakı şəhəri 31 saylı orta məktəbdə oxuyub və 1988-ci ildə oranı “Qızıl Medal” ilə bitirib.
Həmin ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Stomatologiya fakültəsinə daxil olub, oxuduğu müddətdə N.Nərimanov adına təqaüd alıb, 1993-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1993-1995–ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Ortopedik stomatologiya kafedrasında klinik ordinator, 1996-1999-cu illərdə həmin kafedrada aspirant, 2000-2008-ci illərdə assistent olub, 2008-2016-ci illər ərzində dosent vəzifəsində çalışıb. 2017-ci ildən isə Ortopedik stomatologiya kafedrasının professoru vəzifəsində çalışır, eyni zamanda həmin ildən Ortopedik stomatologiya kafedrasının müdiridir.
2003-cü ildə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə edib, 2009-cu ildə dosent elmi adı alıb.
2014-cü ildə tibb elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə edib, 2019-cu ildə professor elmi adı alıb.
N.Pənahov 100-dən çox elmi əsərin, o cümlədən dərsliklər, dərs vəsaiti, tədris-metodik tövsiyələrin, səmərələşdirici təkliflərin müəllifidir.
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirinin 11 mart 2019-cu il tarixli əmri ilə Səhiyyə Nazirliyinin baş stomatoloqu təyin edilib.
2016-cı il 07 noyabr tarixindən etribarən ATU-nun elmi katibidir.