(+99412) 597-38-98

ATU - nun doktorant və dissertantlarının elmi iş və avtoreferatları

Vüsalə Kazımovanın dissertasiya işi

Vüsalə Kazımovanın avtoreferatı

Vidadi Allahverdiyevin dissertasiya işi

Vidadi Allahverdiyevin avtoreferatı

Sain Səfərovanın avtoreferatı

Sain Safarovanın dissertasiya işi 

Nigar Nağıyevanın disseertasiya işi

Nigar Nağıyevanın avtoreferatı

Yasmin Rüstəmovanın dissertasiya işi

Yasmin Rüstəmovanın avtoreferatı

Sədrəddin Atakişizadənin dissertasiya işi

Sədrəddin Atakişizadənin avtoreferatı

Ləman Əliyevanın dissertasiyası

Ləman Əliyevanın avtoreferatı

Ahtab Əli Məhəmməd Əzimin dissertasiyası

Ahtab Əli Məhəmməd Əzimin avtoreferatı

Ziba Qasımovanın dissertasiyası

Ziba Qasımovanın avtoreferatı

Fuad Quliyevin dissertasiyası

Fuad Quliyevin avtoreferatı

Ağahəsən Rəsulovun dissertasiyası

Ağahəsən Rəsulovun avtoreferatı

Valeh Hüseynovun disseratsiyası

Valeh Hüseynovun avtoreferatı

Günay İsmayılovanın dissertasiyası

Günay İsmayılovanın avtoreferatı

Firudin İbrahimovun dissertasiyası

Firudin İbrahimovun avtoreferatı

Gündüz Əhmədovun dissertasiyası

Gündüz Əhmədovun avtoreferatı

Elza Binnətovanın dissertasiyası

Elza Binnətovanın avtoreferatı

Hicran Xıdırovanın dissertasiyası

Hicran Xıdırovanın avtoreferatı