Əliyev Sabir Cahan oğlu 1944-cü ildə Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistan Respublikası) Krasnoselo rayonunun Əmirxeyir kəndində anadan olub. Orta məktəbi həmin rayonun Gölkənd kəndində medalla başa vurduqdan sonra, 1961-ci ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakultəsinə daxil olub. 1967-ci ildə həmin fakultəni bitirdikdən sonra təyinatla Naftalan sanatoriyasında əvvəlcə həkim-ordinator, sonra müalicə işləri üzrə şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb. 1969-1972-ci illərdə N.Nərimanov adına ADTİ-də patoloji fiziologiya kafedrasında aspirantura müddətində namizədlik dissertasiyasını tamamlayaraq, 1973-cü ilin mart ayında  müdafiə etmişdir. 1972-ci ildə kafedrada assistent, 1973-cü ildə baş müəllim, 1976-ci ildə isə dosent vəzifəsinə seçilib. Uzun illər kafedranın tədris hissə müdiri vəzifəsində çalışıb. 1992-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir, 1993-cü ildə həmin kafedranın professoru vəzifəsinə seçilib. 1994-cü ilə AAK tərəfindən  patofiziologiya ixtisası üzrə professor elmi adına layiq görülüb. 1999-2001-ci cu illərdə I MPF-nin dekanı, 2001-ci ilin fevral ayında patoloji fiziologiya kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilib. Həmin ilin may ayında isə universitetin tədris işləri üzrə prorektoru, 2015-ci ildən isə universitetin tədris və müalicə işləri üzrə prorektoru vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən «Tibbi-nəzəri bölmə»nin,  Universitetin  Mərkəzi Metodik Komissiyanın və «anatomiya, patofiziologiya, biokimya, farmakologiya» üzrə ixtisaslaşmış Müdafiə Şurasının sədridir. Universitetin Böyük Elmi Şurasının və II MPF-nin Elmi Şurasının, “Azərbaycan Tibb Jurnalı”nın Redaksiya Şurasının  üzvidir.
1992-ci ildən YAP-ın üzvi və universitet üzrə YAP-ın sədridir.
1986-cı ildə «Səhiyyə əlaçısı», 2000-ci ildə isə «Respublikanın əməkdar müəllimi» fəxri adlarına layiq görülmüşəm. 2004-cü ildə Səhiyyə Nazirliyinin Fəxri Fərmanı, 2007-ci ildə isə «Tərəqqi» medalı ilə  təltif  olunmuşdur.
27 fevral 2008-ci ildə Türk Dünyası Araşdırmaları Uluslararası İlimler Akademisi təfərindən Tip bölümü üzrə akademik secilmişəm. 6 mart 2009-cu ildə isə həmin akademiya tərəfindən «Türk dünyasına hizmetlerindən dolayı uluslararası altun yıldız»medalı ilə təltif olunmşdur. 
15 dekabr 2009-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Mükafatlar Komitəsinin Elm və Tədris sahəsindəki nailiyyətlərə görə Avropa “Şərəf və Vicdan” ordeni ilə təltif olunub.
12 may 2010-cu ildə Avropa Akademiyası tərəfindən Nikolay Piroqov ordeni ilə təltif olunmuşdur.
20 sentyabr 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlhan Əliyevin sərəncamı ilə əməkdar elm xadimi fəxri adı alıb.
24 dekabr 2011-ci ildə Beynəlxalq təltiflər  ittifaqi tərəfindən “Hippokrat” ordeni ilə təltif olunub.
26 mart 2014-cü ildə Türk Dünyası Araşdırmaları Uluslararası İlimlər Akademisi tərəfindən Tibb bölümüne üstün hizmetlerinden dolayi “İbn-İ-Sina” diplomu ilə təltif olunub.
337 elmi əsərin, 6 dərsliyin, 4 dərs vəsaitinin, 4 elmi-populiyar broşuranın, ilk dəfə olaraq 3 dildə (azərbaycan, rus, ingilis) çap olunan patofizioloji atlas elektron-dərsliyin, bir neçə  tədris-metodik vəsaitin, 2015-ci ildə isə yeni tədris proqramına uyğun tərtib edilmiş «Patoloji fiziologiya»dan dərslik kitabının (I və II hissə)  müəllifidir.
Rəhbərliyim altında 15 tibb üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə olunmuş, 4 fəlsəfə doktoru və 3 tibb üzrə elmlər doktoru dissertasiyaları üzərində isə tədqiqat işləri davam etdirilir.