Mahir Quliyev
Dosent
Mahir Quliyev

orcid 0009-0009-7836-0835


orcidSitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası


orcid [email protected]

Bioqrafiya

Mahir Quliyev Azərbaycan Tibb Universitetinin Sitologiya, embriologiya və histologiya  kafedrasının dosentidir. Eyni zamanda I müalicə profilaktika fakültəsində dekan müavinidir.

            M.Quliyev Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirmişdi, Elmlər Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Genetika və selksiya institunda aspiranturada öxuyub, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

Akademik fəaliyyət

Dosent

AzərbaycanTibb Universiteti * 2020 – hal-hazıradək

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti* 2010-2020

Assistent

AzərbaycanTibb Universiteti * 2000- 2010

Təhsil

03.00.15-Genetika ixtisası üzrə aspirant

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Genetika və selksiya institunda 1993-1996

Jurnal

  1. Dorsal kök qanqliyalarının mikrosirkulyasiya yatağının morfofunktinal xüsusiyyətləri Elm və təhsilin innovativ inkişafı. 26-28 aprel. 2020

  2. Spontan mutagenez zamanı “sumak meyvəsi ekstraktı”nın effektiv dozasının təyini Avropa Texniki və Təbiət Elmləri Jurnalı. № 4. 2020

  3. Histologiya,embriologiya və sitologiya kafedrasının payız semestrində aparılan mühazirə və praktiki məşğələlərin təşkili planı Dərs vəsaiti. Bakı, 2020

Məqalə

Onurğa ganglionlarının qeyri-üzvi arterial damarlarının morfoloji xüsusiyyətləri. İşıq və elektron mikroskopik analiz // Slovakiya beynəlxalq elmi jurnalı, ISSN 5782-5319, №74, 2023, səh. 24-30,


orcid DOI