Azərbaycan Tibb Universiteti, Əmək gigiyenası və uşaq-yeniyetmələr gigiyenası kafedrası haqqında məlumat

AZ0078, Bakı, Səməd Vurğun 163

tel. 495-30-14

E-mail: [email protected],  [email protected]