Mühazirələr

Farmakoqnoziya - 1 (II kurs) (azərbaycan bölməsi)

mühazirə 1

mühazirə 2

mühazirə 3

mühazirə 4

mühazirə 5

mühazirə 6

mühazirə 7

mühazirə 8

mühazirə 9
mühazirə 10

mühazirə 11

mühazirə 12

mühazirə 13

mühazirə 14

mühazirə 15

Farmakoqnoziya - 1 (II kurs) (ingilis bölməsi)

 

Mühazirə 1

Mühazirə 2

Mühazirə 3

Mühazirə 4

Mühazirə 5

Mühazirə 6

Mühazirə 7

Mühazirə 8

Mühazirə 9

Mühazirə 10

Mühazirə 11

Mühazirə 12

Mühazirə 13

Mühazirə 14

Mühazirə 15

Farmakoqnoziya - 2 (II kurs) (azərbaycan)

mühazirə 1

mühazirə 2

mühazirə 3

mühazirə 4

mühazirə 5

mühazirə 6

mühazirə 7

mühazirə 8

mühazirə 9

mühazirə 10

mühazirə 11

mühazirə 12

mühazirə 13

mühazirə 14

 

Farmakoqnoziya - 2 (II kurs) (ingilis)

Mühazirə 1

Mühazirə 2

Mühazirə 3

Mühazirə 4

Mühazirə 5

Mühazirə 6

Mühazirə 7

Mühazirə 8

Mühazirə 9

Mühazirə 10

Mühazirə 11

Mühazirə 12

Mühazirə 13

Mühazirə 14

Mühazirə 15

 

Farmakoqnoziya-3 (III kurs) (ingilis)

Terpenoids

Saponins

Cardiac glycosides

Farmakoqnoziya-3 (III kurs) (rus)

Терпеноиды

Сапонины

Сердечные гликозиды

Farmakoqnoziya 4 (III kurs) (azərbaycan)

Alkaloidlər

Heyvan mənşəli xammallar

Yeni dərman bitkilərinin axtarışı

Dərman bitkilərinin becərilməsi

Farmakoqnoziya 4  (III kurs) (rus)

Алкалоиды

Лекарственное сырье животного происхождения

Методы выявления новых лекарственных растений

Культивирование лекарственных растений

 

Farmakoqnoziya 4  (III kurs) (ingilis)

Alkaloids

Medicinal material of animal origin

Identification methods for new medicinal plants

Cultivation of medicinal plants

 

Əczaçılıq botanikası-1

( I semestr mühazirə azərbaycan bölməsi)

MUHAZIRE 1 az 1 sem.pdf

MUHAZIRE 2 az 1 sem.pdf

MUHAZIRE 3 az 1 sem.pdf

MUHAZIRE 4 az 1 sem.pdf

MUHAZIRE 5 az 1 sem.pdf

MUHAZIRE 6 az 1 sem.pdf

MUHAZIRE 7 az 1 sem.pdf

MUHAZIRE 8 az 1 sem.pdf

 

Əczaçılıq botanikası-1

( I semestr mühazirə rus bölməsi)

MÜHAZİRƏ 1 rus 1 sem.pdf

MÜHAZİRƏ 2 rus 1 sem.pdf

MÜHAZİRƏ 3 rus 1 sem.pdf

MÜHAZİRƏ 4 rus 1-sem.pdf

MÜHAZİRƏ 5 rus 1-sem.pdf

MÜHAZİRƏ 6 rus 1 sem.pdf

MÜHAZİRƏ 7 rus 1 sem.pdf

MÜHAZİRƏ 8 rus 1 sem.pdf

Əczaçılıq botanikası-1

( I semestr mühazirə ingilis bölməsi)

Lecture 1 eng 1 term.pdf

lecture 2 eng 1 sem.pdf

lecture 3 eng 1 term.pdf

Lecture 4 eng 1 term.pdf

Lecture 5 eng 1 term.pdf

Lecture 6 engl 1 term.pdf

Lecture 7 engl 1 term.pdf

Lecture 8 eng 1 term.pdf

 

Əczaçılıq botanikası-2

( II semestr mühazirə azərbaycan bölməsi)

Mühazirə 1 az.pdf

Mühazirə 2 az.pdf

Mühazirə 3 az.pdf

Mühazirə 4 az.pdf

Mühazirə 5 az.pdf

Mühazirə 6 az.pdf

Mühazirə 7 az.pdf

Mühazirə 8 az.pdf

Mühazirə 9 az.pdf

Mühazirə 10 az.pdf

Əczaçılıq botanikası-2

( II semestr mühazirə ingilis bölməsi)

Lecture 1 eng.pdf

Lecture 2 eng.pdf

Lecture 3 eng.pdf

Lecture 4 eng.pdf

Lecture 5 eng.pdf

Lecture 6 bot .pdf

Lecture 7 bot .pdf

Lecture 8 eng.pdf

Lecture 9 eng.pdf

Lecture 10 eng.pdf

Əczaçılıq botanikası-2

( II semestr mühazirə rus bölməsi)

Лекция 1 рус.pdf

Лекция 2 рус.pdf

Лекция 3 рус.pdf

Лекция 4 рус.pdf

Лекция 5 рус.pdf

Лекция 6 рус.pdf

Лекция 7 рус.pdf

Лекция 8 рус.pdf

Лекция 9 рус.pdf

Лекция 10 рус.pdf