Universitetimiz 2007-ci ildə "Azərbaycan Universitetlərində Beynəlxalq Əlaqələr Şəbəkəsinin Qurulması" layihəsini hazırlamış və ona koordinatorluq etmişdir. Bunun nəticəsi olaraq, universitetimizdə müasir standartlara cavab verən Beynəlxalq Əlaqələr Ofisi açılmış və yeni avadanlıqla təchiz edilmişdir.