TEMPUS (http://eacea.ec.europa.eu/tempus./)

ATU beynəlxalq layihələrin aktiv iştirakçısıdır.
Belə ki, hazırki dövrə qədər Avropa Şurasının TEMPUS proqramı çərçivəsində 8 layihənin iştirakçısı olmuşuq.