Tədris proqramlarının keyfiyyətin yoxlanması    http://www.tempus-doqup.unige.it
Layihə üzrə tədris proqramlarının keyfiyyətin yoxlanması şöbəsinin yaradılması ilə əlaqədar nəzərdə tutulur.
İndiyə qədər layihə çərçivəsində aşağıdakı tədbirlər keçirilmişdir:
Genuya Universiteti tərəfindən təşkil olunmuş görüş - noyabr, 2011;
Bişkek Universiteti tərəfindən təşkil olunmuş görüş - may, 2012;
Astana Universitetinin tərəfindən təşkil olunmuş görüş - avqust, 2012;
Bratislava Universiteti tərəfindən təşkil olunmuş görüş - oktyabr, 2012.