Cənubi Qafqazda Biologiya-Tibb Elmlərinin Elektron Təhsil Üsulu Ilə Öyrənilməsi və Inkişafi Layihəsi - http://www.unitempusincaucasus.eu/  

Layihə 2010-2013 illəri əhatə edir və layihə çərçivəsində iki təlim modulun istifadəsi nəzərdə tutulur:
1. Mutimedia kursları;
2. Distance learning
ATU-nun üç müəllimi Böyük Britaniya (Vestminister Universiteti) və İtaliya (L'Aquilla University) Universitetlərində e-learning təlimlərində iştirak etmişdir. İmmunologiya laboratoriyası üçün avadanlıq alınmışdır.